Latvian Museum Directory

Aizpute Regional Museum

Skolas iela 1, Aizpute, LV-3456

  • phone:   29623284
  • phone:   tel/fax 63448880

Aizpute Regional Museum

Aizputes novadpētniecības muzejs ar vairākiem pārtraukumiem tā darbībā dažādās pilsētas vietās pastāv kopš 1935. gada. Tā dibinātājs ir mākslinieks J. Audriņš. Muzeja mājvieta kopš 1999. gada 15. septembra ir Jaunās Pilsmuižas ēka Skolas ielā 1. Kopš 2002. gada muzejs ir akreditēta muzeja statusā.

Vadītāja: Jolanta Berga
Krājuma glabātājas: Ineta Liepiņa, Kristīne Vizbule

Muzejs pieejams apmeklētājiem:
No 01.10.-30.04. darbdienās no plkst.10.00-17.00, katra mēneša 3.sestdienā no plkst.10.00-14.00
No 01.05.-30.09. darbdienās no plkst.10.00-17.00, sestdienās no plkst.10.00-14.00

Muzeja piedāvājums:

  • 7 muzeja pastāvīgās ekspozīcijas:

Ekspozīcija „Lauku sēta”- vēsta par Aizputes lauku apkārtnes saimniecisko dzīvi: sadzīves priekšmetiem, rokdarbu veidiem, darba rīkiem 19 gs beigās un 20 gs sākumā;

Ekspozīcija „Padomju režīma represijas 1941. un 1949. gados”- vēsta par Aizputes apriņķa iedzīvotāju deportācijām uz Sibīrijas tālākajiem apgabaliem;

Ekspozīcija „Aizpute sporto”-vēsta par Aizputes pilsētas un tās tuvākās apkārtnes daudzveidīgo sporta dzīvi un sportistiem 20. gs;

Ekspozīcija „Mazbānītis Aizpute- Liepāja un Aizpute- Saldus”-vēsta par šaursliežu dzelzceļa vēsturi Aizputes apriņķī 19. un 20. gs.

Ekspozīcija „Lielā iela”-vēsta par Aizputes pilsētas saimniecisko dzīvi : uzņēmumiem , iestādēm un biedrībām 20 gs;

Ekspozīcija „Aizputes vēsture gadsimtu gaitā”- vēsta par pilsētas senvēsturi, kultūras dzīvi , ievērojamākajām vietām un kultūrvēsturiskajiem objektiem, sadraudzības partneriem;

Ekspozīcija „Skoliņa”- vēsta par Aizputes apriņķa skolu vēsturi, mācību materiāliem 18 gs beigās un 20 gs;

  • Muzeja galerijā-fotoizstāde „Nāc tikties uz laipas starp pagātni un tagadni! „
  • Izstāžu zāle:

                   - ikmēneša jaunas mākslas izstādes vai izstādes no muzeja krājuma;

  • Programma jaunlaulātajiem „Kamolu stāsts” muzeja Lauku sētā.

 

 

 

Adrese:

Skolas iela 1, Aizpute, LV-3456

Kontakti:
  • phone:   29623284
  • phone:   tel/fax 63448880

Kontakti: mob.t. 29623284; tel/fax 63448880