Latvian Museum Directory

Jānis Akuraters Museum

6a Ojāra Vācieša St., Riga, LV 1004

  •  67619934

Baltā mūžība. Mazpazīstamais Jānis Jaunsudrabiņš

 

24. november. 2011

Plkst. 18.00 Jāņa Akuratera muzejā, Torņakalnā, O. Vācieša ielā 6a, notiks literāri muzikāls vakars „BALTĀ MŪŽĪBA. Mazpazīstamais Jaunsudrabiņš dzejā” un Jāņa Jaunsudrabiņa gleznu un zīmējumu izstādes VĒJA ZIEDU LAIKĀ atklāšana.

Pasākumā piedalās Jāņa Jaunsudrabiņa muzeja „Riekstiņi” vadītāja Ilze Līduma un Jānis Sarmis Bajinskis (Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola).

„Kā sniegi kalnu galotnēs / Lai mūžam balti būtu mēs,” – tā savulaik vēlējis Jānis Jaunsudrabiņš, kurš ar savu „Balto grāmatu” mūsu lasītāju apziņā baltajai krāsai radījis īpašu nozīmju lauku.

Šogad muzejs „Riekstiņi” ir laidis klajā dzejas izlasi „Baltā mūžība”. Šis notikums iedvesmojis un pamudinājis Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa muzeju „Riekstiņi” viesošanās reizei Rīgā, Jāņa Akuratera muzejā.

Un tā nav nejaušība. Savulaik Jānis Jaunsudrabiņš ir bijis biežs viesis Jāņa Akuratera mājās. Atmiņās viņš raksta: „Vai tā bija Grīziņkalna apkārtne, vai tas bija cietuma un trimdas laiks še un tur, Burtnieku pils, Seces Birznieki vai Torņakalns, dzejnieka pēdējā mītne šai saulē, – visur ir palaisti skaisti brīži tuvībā un auglīgās pārrunās, jo sevišķi par mākslu.”

Pusotru gadu vecākajam draugam un kolēģim Jaunsudrabiņš piedēvē arī būtisku lomu savas rakstnieka karjeras tapšanā: „Līdz ar pamudinājumiem viņš deva vietu savā žurnālā „Pret Sauli” manām pirmajām skicēm; ar tām es iegāju literatūrā, tās nolīdzināja ceļu maniem „Vēja ziediem” uz Rūdolfu Blaumani.”

Pasākuma laikā muzeja „Riekstiņi” vadītāja Ilze Līduma iepazīstinās gan ar šogad izloloto un izdoto Jāņa Jaunsudrabiņa dzejas izlasi, gan ar mazāk zināmiem faktiem par pašu autoru. Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas audzēknis Jānis Sarmis Bajinskis iejutīsies dzejas liriskā varoņa lomā un sniegs savu muzikālo redzējumu uz pazīstamā novadnieka daiļradi.

Šis pasākums būs arī turpinājums brīnišķīgai tradīcijai – memoriālo muzeju sadarbībai un kopīgiem projektiem.

 

24. novembrī Jāņa Akuratera muzejā tiks atklāta arī neliela Jāņa Jaunsudrabiņa gleznu un zīmējumu izstāde VĒJA ZIEDU LAIKĀ.

Pašu pirmo izstādi Jaunsudrabiņš iekārtoja savā dzīvoklī Cēsu ielā. Tas bija 1905. gada nogalē pēc atgriešanās no ceļojuma uz Minheni Izstādi apskatīt, protams, ieradās arī draugs Jānis Akuraters. No vairāk nekā 80 izstādītajiem darbiem Akurateram īpaši iepatikās glezna „Arājs”. Jaunsudrabiņš draugam šo gleznu uzdāvināja.

Kā liecina laikabiedru atmiņas, glezna „Arājs” vienmēr Akuratera mājās atradusies goda vietā. Šobrīd šis mākslas darbs ir apskatāms muzejā, dzejnieka kabinetā.

 

Informāciju sagatavoja:

Maira Valtere,

Jāņa Akuratera muzeja galvenā speciāliste

T: 26703293

E: akuraters@memorialiemuzeji.lv; akuratera.muz@inbox.lv

 
blog comments powered by Disqus