Latvian Museum Directory

Jānis Akuraters Museum

6a Ojāra Vācieša St., Riga, LV 1004

  •  67619934

Paturpināt pasauli. Māra Salēja un Imanta Zemzara autorvakars

 

2. december. 2011

Plkst. 18.00 Jāņa Akuratera muzejā Torņakalnā, Ojāra Vācieša ielā 6a, notiks Māra Salēja un Imanta Zemzara autorvakars "Paturpināt pasauli".

Imants Zemzaris un Māris Salējs ir divu dažādu mūzu kalpi un pārstāv divas dažādas paaudzes, bet abiem ir radniecīga gara pasaule un rakstības stils. Savulaik otrā dzejoļu krājuma „Mana politika” tituldzejolī Māris Salējs poētiski noformulēja un deklarēja savu mākslinieka misiju: „mana politika ir / nelasīt avīzes / un skatīties debesīs / ar tādu interesi / ka pārplīst sirds”. Šo programmatisko uzstādījumu varētu attiecināt arī uz Imanta Zemzara komponista darbību.

Radīšanas procesā abus autorus vieno intravertā mākslas valodas prasme, kuru bagātina romantisma, impresionisma un minimālisma tēlainība un literatūras un mūzikas mijiedarbība. Nereti literārs teksts (Jāņa Jaunsudrabiņa, Antona Austriņa, Knuta Hamsuna u.c.) kļūst par Imanta Zemzara muzikālas tēmas un vēstījuma impulsu. Savukārt par Māra Salēja dzeju varētu teikt, ka tai piemīt muzikāla struktūra, kur tēli savstarpēji saistās ne tik daudz loģiska vai simboliska stāsta diktēti, bet drīzāk emocionāli asociatīvi.

Autorvakars "Paturpināt pasauli" būs Imanta Zemzara un Māra Salēja radošās sadarbības turpinājums. Pirmoreiz viņi abi kopīgā projektā satikās 2003. gadā Jāņa Akuratera muzejā, kad komponists bija uzaicinājis jauno dzejnieku iesaistīties sava skaņdarba – muzikālo vīziju „Vēja ziedi” – pirmatskaņojumā. Māris Salējs lasīja Jāņa Jaunsudrabiņa dzeju.

Šoreiz abu mākslinieku autorvakaram par vadmotīvu izraudzītas Māra Salēja dzejas rindas: “nekas daudz netiek prasīts / paturpināt pasauli / savā ausī savā acī / un nekādu aplausu”.

Gan komponists, gan dzejnieks ir šī gada jubilāri – Imants Zemzaris 14. aprīlī nosvinēja sešdesmito dzimšanas dienu, Māris Salējs 13. janvārī – četrdesmito.

Imants Zemzaris ir vairāk nekā 140 skaņdarbu autors (tai skaitā mūzika teātra izrādēm, vokāli instrumentāli skaņdarbi, kamermūzika, kora dziesmas, ērģeļmūzika u.c.).

Mārim Salējam iznākuši divi dzejoļu krājumi: „Māmiņ, es redzēju dziesmu” (Enigma, 1999) un „Mana politika” (Pētergailis, 2001). Šogad grāmatā izdots arī viņa pētījums „Uldis Bērziņš. Dzīve un laiktelpas poētika”. No poļu valodas atdzejojis K. I. Galčinska, J. Tuvima, J. Čehoviča un citu poļu modernistu un postmodernistu darbus.

 

Tuvāka informācija pa tālruni 26703293 (Maira Valtere), 29451112 (Ruta Cimdiņa) vai e-pastu: akuraters@memorialiemuzeji.lv; akuratera.muz@inbox.lv

 

Informāciju sagatavoja:

Sandra Zobena,

Memoriālo muzeju apvienības

sabiedrisko attiecību speciāliste

 

 
blog comments powered by Disqus