Latvian Museum Directory

Janis Rozentāls History and Art Museum of Saldus

Striķu iela 22, Saldus, Saldus raj. LV-3800

  •   26534259

21.gadsimta seja

 

25. august – 8. october. 2012

No 25.augusta līdz 8.oktobrim J. Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejā Saldus foto kluba „ES DARU” izstāde „21.gadsimta seja”.

Ko, satiekot kādu, Tu nekavējoties pamani? Kas cilvēkā runā bez vārdiem un var tik lasīts kā grāmata? Visticamāk, ka tā ir seja. Un kā Tev šķiet, vai arī lietām, vietām un gadsimtiem ir sava seja?

Izstādē "21. gadsimta seja" iespējams apskatīt Fotomobilizācijas un Saldus fotokluba ES DARU autoru skatījumu uz 21.gadsimtu un tā sejas vaibstiem.

Haralds Fiļipovs

Foto kluba „ES DARU” valdes loceklis

 
blog comments powered by Disqus