Latvian Museum Directory

Liepāja Under Occupation Regimes

K. Ukstiņa ielā 7/9, Liepājā, LV-3401

  •  63420274
  •   27048864

2016