Latvian Museum Directory

Livs Museum Pivālind

Lielā iela 14, Staicele, Limbažu raj. LV–4043

  •   29166172

Livs Museum Pivālind

Lībiešu muzejs “Pivälind” iepazīstina ar lībiešu kultūras mantojumu Salacas novadā un Staiceles vēsturi.

Staicele pieder pie senā Metsepoles (‘motsa’- mežs, ‘pūol’ – puse, meža puse) novada, senie raksti liecina, ka jau no 12.-13.gs. Šī ir bijusi lībiešu apdzīvota teritorija. Lībieši ir Latvijas pamattauta ar stipri atšķirīgu valodu, kas radniecīga igauņu un somu valodai. Ļoti daudzi lībieši ir pārlatviskojušies, ļoti daudzu latviešu senčos ir lībieši, tālab lībiešu vēsture uzskatāma arī par latviešu vēsturi.
1999. gadā sadarbībā ar Lībiešu kultūras centru (LKC), Valsts īpaši aizsargājamo lībiešu kultūrvēsturisko teritoriju Lībiešu krasts un Staiceles pašvaldību tapa projekts “Lībieši atgriežas Latvijā”.
1999. gada 27.martā Staicelē durvis vēra Salacas novada lībiešu kultūras un informācijas centrs - muzejs “Pivälind”, no lībiešu valodas - svētais putns.
2005. gadā muzejs pārveidots par Staiceles Lībiešu muzeju “Pivälind”.

Adrese:

Lielā iela 14, Staicele, Limbažu raj. LV–4043

Kontakti:
  •   29166172
http://www.staicele.lv
Direktore
Indra Jaunzeme
Tel. 29166172

Darba laiks
1.maijs - 1.oktobris - katru dienu - plkst.11-16, izņemot svētdienas.
1.oktobris - 1.maijs iepriekš pieteikt pa tālruni 29166172.