Latvian Museum Directory

Mentzendorf House. 17-18th Century Riga Dwelling House

Grecinieku Street 18, Riga, LV 1050

  •  67212951

Arnolds Vilberga jubilejas izstāde „Stikls”

 

2. january – 4. february. 2019

Kopš pagājušā gadsimta sešdesmitajiem gadiem Latvijas dizaina vēsturē nozīmīgs ir Arnolda Vilberga vārds. Gandrīz visi 1960-80-jos gados tapušie Arnolda Vilberga telpu interjeru objekti šodien vairs skatāmi tikai fotogrāfijās un laikabiedru atmiņu stāstos. Ar savam laikam novatorisku saturisko un, it īpaši, tehnisko risinājumu,tie veido mūsu zemes dizaina zelta fondu.  Zudušā mantojuma klāstā ierindojami spilgti mākslinieka radītie telpu apgaismes un dekoratīvie objekti kādreizējos sabiedrībā populāros restorānos, kafejnīcās un ēdnīcās gan Latvijā, gan citur toreizējā PSRS – to vidū Rīgā: „Palladium”(1965), „Rīga”(1966), „Vita”(1969), „Luna”(1974), „Leņingrada”(1985), Ogrē „Ogrīte”(1965), Inčukalnā ”Sēnīte”(1968), Ventspilī „Jūras vārti”(1976), Maskavā „Metropole”(1970-tie gadi). Dizaina pērles radītas kultūras iestādēm, atpūtas namiem, viesnīcām, veikaliem. Vēl saglabāti savā sākotnējā vietā ir dekoratīvie stikla kausējumi Latvijas Filharmonijā(1968, apgaismes sistēma „Drellis” Rīgā Dailes teātra ēkā ( 1977), lustra un vitrāžas Saldus rajona kādreizējās p/s „Druva” tradīciju zālē ( 1976), arī dekoratīvais apgaismes „ziedu dekors”pie bijušā „Saktas”(1970-tie gadi) puķu veikala. Zudušo darbu rinda ir garāka – Rīgas viesnīcas „Tūrists”(1978) apjomīgās apgaismes lustras, dekoratīvi stikla matējumi Siguldas „Ziedlejas” ēkā (1970-tie gadi), Ventspils „Jūras vārtu” (1976) zāles apgaismojums, Ogres toreizējās Izpildkomitejas dekoratīvie gaismas ķermeņi( 1970-tie gadi) u.c. Arnolds Vilbergs aktīvi iesaistījies arī sadzīves lietu rūpnieciskā dizaina izstrādāšanā. Viņa idejas radīts bija kādreiz visās PSRS bankās un daudzos veikalos lietotais monētu trauks, tam bija Vissavienības patents (1965), neskaitāmi ir mākslinieka izstrādātie un realizētie dizaina priekšlikumi stikla trauku ražošanā toreiz vēl plaukstošās Latvijas stikla rūpnīcās - Līvānos un Rīgā. Guvis labu izglītību studijās Latvijā un Čehijā, Arnolds Vilbergs ierosināja stikla dizaina nodaļas izveidi 1963.gadā Latvijas Mākslas akadēmijā, pats kļūdams par jaunās stikla mākslinieku paaudzes skolotāju. Paralēli lielajiem sabiedriskajiem un rūpnieciskā dizaina projektiem tapuši daudzveidīgās tehnikās darināti augstvērtīgi mākslas darbi, no kuriem liela daļa rādīti ikgadējās mākslas izstādēs un vēlāk nokļuvuši Latvijas muzeju krājumos. A. Vilbergs dāsni savus darbus dāvājis muzeju kolekcijām, veidojot bāzi Latvijas stikla dizaina vēstures liecību saglabāšanai un izpētei.  

Mākslinieka pēdējo gadu desmitu īpašā interešu lokā ir filozofisku, visuma izziņas un tautas gara mantu apzināšanas tēmas, to atveide uz stikla platēm, virtuozos dimanta griezumos, matējumos, gleznojumos un citās apstrādes tehnikās demonstrējot savas mākslinieciskās domas plašumu un dziļumu. Pēdējo gadu darbi prezentēti Arnolda Vilberga 85 gadu jubilejas izstādē.

Ilona Audere, Dr.art.

 
blog comments powered by Disqus