Latvian Museum Directory

Riga Porcelain Museum

Kalēju iela 9/11, Rīga, LV-1050  

  •  67012944, 67012796

Paralēlās plūsmas. 20. gs. 80. - 90. gadu porcelāna māksla un dizains Latvijā

 

13. october – 11. december. 2016

20. gadsimta 80. gadu otrā puse un 90. gadu pirmā puse Latvijā bija krasu pārmaiņu laiks – tās bija jūtamas ikkatrā dzīves jomā. Arī porcelāna mākslā un industrijā. Rīgas Porcelāna muzejā no 13. oktobra līdz 11. decembrim norisināsies izstāde “Paralēlās plūsmas. 20. gs.80. - 90. gadu porcelāna māksla un dizains Latvijā”.

 

Tajā tiks fiksēti vektori, kādi norisinājās porcelāna mākslā un ražošanā pēdējā Padomju Savienības eksistences fāzē un kā tā attīstījās pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas, 20. gadsimta 90. gadu sākumā.


20. gadsimta 80. gados Rīgas Porcelāna rūpnīca bija trešā lielākā porcelāna ražotne Padomju Savienībā – tā piegādāja savu produkciju visām savienības republikām un bloka dalībvalstīm. 20. gadsimta 90. gados, pēc Padomju Savienības sabrukuma, tāda apjoma ražošanu, kāda tā bija iepriekš, vairs nebija iespējams uzturēt. Porcelāna ražošanas process apsīka, savukārt priekšplānā izvirzījās individuālas un mākslinieciskas aktivitātes, pirmie intensīvie ārvalstu sakari. Izstādē tiek iezīmēti vairāki vektori, kas raksturo apskatāmajā periodā notikušos procesus - tie grupēti, saskaņā ar piesaistes intensitāti rūpnīcai. Spektrs variē, iekļaujot gan  plaša patēriņa preču dizainu, kas līdz pat pēdējam brīdim tika izstrādāts rūpnīcas ietvaros, gan ražošanai piedāvātu, bet neakceptētu vai arī līdz ražošanai pārmaiņu dēļ nenonākušu paraugu klāstu, tāpat arī individuālus mākslas darbus, kas tapuši, izmantojot rūpnīcas inventāru, taču nav nekādā saistībā ar tās sortimentu, līdz pat personālām mākslinieciskām izpausmēm lokāli un aiz robežām.


Izstāde fiksē tās daudzveidīgās prakses, kas paralēli oficiālajai porcelāna industrijai gruzdēja keramisko materiālu mākslā jau 80. gadu beigās un kuras varēja izlauzties ekonomiski nepateicīgos apstākļos 90. gados. Tāpat tiks iezīmēti atsevišķu autoru vārdi, kas turpināja profesionāli darboties šajā nebūt ne vieglajā laikā un iezīmēt to estētiku, kāda bija raksturīga attiecīgā perioda porcelāna daiļradei.


Izstādē pārstāvēti autori: Iveta Aigare, Levons Agadžanjans, Juris Bergins, Inese Brants, Dace Blūma, Skuja Braden, Ilga Dreiblate, Tatjana Krivenkova, Larisa Maksimenkova, Pēteris Martinsons, Helga Ingeborga Melnbārde, Sarmīte Munde, Sanita Ozola, Antoņina Paškeviča, Maruta Raude, Valda Podkalne, Ilona Romule, Jānis Ronis, Āris Segliņš, Zina Ulste un Andris Vēzis.

 

 

Ieva Nagliņa,

Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienība

Rīgas Porcelāna muzejs

Ekspozīcijas un izstāžu kuratore


 

 

Attēlā: Servīze “I Feel Like a Chicken Today”. Autore Ilona Romule, forma izgatavota simpozijā Kanādā, 1992, apgleznojums – darbnīcā Latvijā, 1994. Foto Ieva Nagliņa.

 
blog comments powered by Disqus