Latvian Museum Directory

Turaida Museum Reserve

Turaidas iela 10, Sigulda, LV-2150

  •  67971402
  • fax 67973628

Vasaras saulgriežu svētki Turaidā

 

21. june – 22. june. 2012

Vasaras pilnbrieda laikā, gada īsākajā naktī, 21. jūnijā no plkst. 19.00 līdz saules lēktam, Turaidas muzejrezervātā, Jāņkalnā, tiek svinēti vasaras saulgriežu svētki, kuros ikviens aicināts izdzīvot saulgriežu nakti, izbaudot dabas burvību, saules ritu maģiju un tautasdziesmu spēku kopā ar nodibinājuma "Māras loks" ļaudīm un folkloras kopām no dažādiem Latvijas novadiem.

Saules RITS atkārtojas gadu no gada, pārvēršoties RITUĀLĀ, kas attīra, dod spēku un met stipras laipas no pagātnes nākotnē, savienojot tautas dvēseli ar Paša balto dvēselīti. Lai piešiem šķindot atjāj Jānīts, lai Jāņuguns attīra dvēseli un rīta rasa dod jaunu spēku un redzējumu!

Saulgriežu svētku norises iesāksies ar vainagu vīšanu, siera siešanu un sarunām par senajām zintīm. Bērnus priecēs rotaļas un īpašs uzvedums „Jāņu rītu govis ganu”. Ikviens varēs piepulcēties jāņabērnu pulkam un aplīgot pļavas un ēkas, kā arī sasveicināties ar Turaidas saimniekiem. Nakts gaitā notiks saules daudzināšanas un uguns rituāli, būs sadziedāšanās ar Birutu Ozoliņu un rīta ausmā, sauli sagaidot, Dainu kalnā varēs izjust rīta rasas dziedniecisko spēku. Vasaras saulgriežu svētkus organizē nodibinājums „Māras loks” un Turaidas muzejrezervāts, atbalsta - Siguldas novada dome, maiznīca „Flora” un „Straupes piensaimnieks”. Ieeja par ziedojumiem un vienu skanīgu dziesmu! Nāc un sajūti saulgriežu spēku Turaidā!

Vasaras saulgriežu svētku norises no pievakares līdz saules lēktam

19.00 – Pulcēšanās Turaidā

No 19.00 – Zāļu vakars – vainagu vīšana, senās zintis, siera siešana, alus brūvēšana, rotaļu apgūšana, pūdeles pacelšana

20.00 – Jāņu rītu govis ganu zaļābula lauciņā – interaktīvs uzvedums mazākajiem Jāņa bērniem

Ap 20.00 – Sētas aplīgošana. Līgotāji ierodas pie Jāņa sētas saimes – Turaidas muzejrezervāta ļaudīm, dāvā svētību un aizsardzību. Kopīga līgošana

Ap 21.00 – Uguns aizdegšana. Saules laiva – saulcelītes svētīšana

Ap 22.00 – Pūdeles aizdegšana – lai sanāca Jāņa bērni!

Ap 22.00 – Ozola rituāls - Jāņu rotaļas Jāņa kalnā

Ap pusnakti – Spēka dziesmas – pērno vainagu atdošana ugunij, buramdziesmas

Ap 00.30 – Ugunsrats

Tumsas laikā – danči pie lejas ugunskura

Līdz pirmajai gaismai – Jāņa daudzinājums. Skanīga sadziedāšana Jāņa kalnā ar Birutu Ozoliņu.

Tuvāk rīta gaismai – Attīrīšanās un spēcināšanās, lecot pār Jāņu ugunskuru

Ap 3.00 – Pretim saulei – lāpu gājiens uz Dainu kalnu, mazgāšanās avotā, rīta rasas dziednieciskais rituāls

Ap 4.00 – Saules sagaidīšana Dainu kalnā, Jāņuguns plosta laišana Gaujā

Vasaras saulgriežu svētkos šogad Jāņa bērnu pulkā: Ķoņu “Dzīne”, Lēdurgas “Putni”,  Ādažu “Saulgrieži”, Rentes “Virši” un Dobeles “Rota”, Siguldas „Senleja“. Jāņu rotaļas vadīs Ceraukstes folkloras kopa “Laukam pāri”, sieru sies Ozolmuižas “Ūzuļeņi”. Kopā ar mazākajiem Jāņu bērniem dziedās un spēlēs Rīgas folkloras kopa “Kokle”, dejas līdz rīta gaismai ritinās deju kopa “Dandari”, bet rituālus vadīs folkloras kopa “Silavoti”. Naktī kopā ar Jāņu bērniem sadziedās izcilā dziedātāja Biruta Ozoliņa. Jāņa sētas saimnieki - Turaidas muzejrezervāta saime, uguns vīri - Eduards un Audars Klinti, zāļu zintis stāsta Zeltīte Kaviere, pirts zintis - Kaija Brisone, zintis par vainagu Jāņu zālēm teiks Indra Čekstere, siera siešanas tradīciju rādīs Mores saimniece Zenta Bite, par Latgales puses alus brūvēšanas un siera siešanas tradīcījām stāstīs Ozolmuižas sievas, “Mazos Jāņus” bērniem izspēlēs un dziedniecisko rīta rasas rituālu vadīs Solvita Lodiņa.

         Līdzi jāņem greznāko dziesmu pūrs, pērnie vainagi un lina dvielīši rīta rasas rituālam. Lai līgošana būtu patīkama, jāvelk piemērots apģērbs, jo nakts mēdz būt vēsa un mitra. Līdzi jāņem cienasts sev un savai saimei (līdz pusnaktij darbosies arī siltā virtuve pie ieejas vārtiem un būs  arī siltas pankūkas). Noderēs savi paklājamie vai sēžamie, ērtākai līgošanai.  Līgo!

 

Anda Skuja

TMR Izglītojošā darba un komunikācijas daļas vadītāja

Tālr. 26572142

www.turaida-muzejs.lv

 
blog comments powered by Disqus