Events

Aicina piedalīties kultūrvēsturiskā konferencē „Piebaldzēni un mūzika”

25. jūlijā Vecpiebalgas novada pašvaldība un Piebalgas muzeju apvienība „Orisāre” aicina ikvienu interesentu piedalīties kultūrvēsturiskā konferencē „Piebaldzēni un mūzika”.

Konference notiks  Emīla Dārziņa un Jāņa Sudrabkalna memoriālajā muzejā „Jāņaskola” Jaunpiebalgā.

Lūdzam dalību konferencē apstiprināt  līdz 20.jūlijam, piesakoties:  piebalgasmuzeji@inbox.lv vai pa tālruni  26573868

Programma:

13:00- 13:50 Pulcēšanās, reģistrācija, kafija

13:50- 14:00 Konferences atklāšana

Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētāja Ella Frīdvalde- Andersone

Piebalgas muzeju apvienības vadītāja Līva Grudule

14:00- 14:30  dr. art. Inese Žune, Rakstniecības un mūzikas muzeja mākslas 
eksperte. Dālmaņu dzimtas saknes Piebalgā

14:30- 15:00 mag. paed., vēsturnieks Jānis Polis, Andrejs Evans

Mūziķa Voldemāra Evana saiknes ar Piebalgu

15:00- 15:30 Ieva Vilnīte, Brāļu Jurjānu memoriālā muzeja "Meņģeļi" vadītāja

Pāvils Jurjāns. Emīls Dārziņš

15:30- 16:00 mag.art. Ligita Ašme, Rakstniecības un mūzikas muzeja mākslas eksperte. Vecpiebalga kā iedvesmas avots komponista Imanta Kalniņa radošajā darbā

16:00 Diskusijas, muzeja apskate, kafija

18.00 Koncerts- Jāņa Lūsēna dziesmas dzied Kristīne Zadovska

 

Sagatavoja Ilona Muižniece,

PMA „Orisāre” izglītojošā darba speciāliste

T. 26494406

E: piebalgasmuzeji@inbox.lv

www.piebalgasmuzeji.lv