Events

Biogrāfiskās vārdnīcas „Ar parakstu par Latviju. Latvijas Centrālās Padomes Memoranda parakstītāju biogrāfijas" atvēršana

 2015.gada 25. februārī Latvijas Kara muzejā notika muzeja izdevuma – biogrāfiskās vārdnīcas  „Ar parakstu par Latviju. Latvijas Centrālās Padomes Memoranda parakstītāju biogrāfijas" atvēršana. Ar šo izdevumu Latvijas Kara muzejs vēlas izcelt gaismā LCP memoranda parakstītājus - 188  Latvijas sabiedriskos, politiskos, zinātnes un kultūras darbiniekus.

Valsts prezidents Andris Bērziņš iepazīstoties ar topošās grāmatas saturu pauda domu, ka : „ šie cilvēki izvēlējās trešo ceļu: pretojoties abām okupācijas varām, demonstrēja mērķtiecību un patiesu apņemšanos īstenot sapni par neatkarīgu un brīvu Latviju. Latviešu Centrālā Padome ir bijusi vienīgāorganizācija mūsu valsts tapšanas vēsturē, kas stingri iestājās pret kolaborāciju ar jebkādiem okupantiem un stingri iestājās par demokrātiskās iekārtas atjaunošanu. Ir goda lieta iemūžināt šo cilvēku vārdus, dzīves stāstus un piemiņu, lai tie nezūd nebūtībā, bet vienmēr atgādina Latvijai par tās vēstures izšķirošajiem brīžiem, kuros indivīdu drosmei un izlēmībai ir bijusi nepārvērtējama nozīme".     

1944. gada martā K. Čakste un F. Cielēns izstrādāja LCP Memorandu, kuru parakstīja, neskatoties uz iespējamām vācu okupācijas iestāžu represijām, 188 Latvijas politiskie un sabiedriskie darbinieki. Memorands bija aicinājums atjaunot Latvijas valstisko neatkarību un izveidot Latvijas armiju, lai aktīvi cīnītos pret atkārtoto padomju okupāciju. Memoranda sastādītāji uzsvēra, ka Latvijas varmācīgā pievienošana Padomju Savienībai ir pretlikumīga. Tajā pašā laikā tika noraidīta arī nacistiskās Vācijas okupācijas varas rīcība Latvijā. Par vienīgo iespējamo Latvijas iedzīvotāju interesēm atbilstošu risinājumu LCP uzskatīja Latvijas valsts likumīgās varas atjaunošanu.

Latvijas Kara muzeja īpašumā esošais Memoranda oriģināls bija paslēpts Rīgā, Peldu ielā 19, zem grīdas dēļiem, kur to 2001. gadā atrada, veicot remontdarbus. Tikai pateicoties laimīgai apstākļu sakritībai, Memorands ir nonācis līdz mūsdienām tik labā saglabātības stāvoklī.  Šis dokuments ir vienīgais, līdz šim saglabājušais un apzinātais LCP Memoranda oriģināls, līdz ar to uzskatāms par unikālu. Šobrīd Memoranda oriģināls glabājas Latvijas Kara muzejā un ir iekļauts UNESCO programmas „Pasaules atmiņa" Latvijas Nacionālajā reģistrā.

Izdevumā apkopotas 188 biogrāfijas, to bagātina visu parakstītāju fotoattēli, ievada eseja par LCP. Biogrāfiskās vārdnīcas sastādītāja ir vēsturniece Ieva Kvāle.

Izdevums tapis ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. Izdevums būs nopērkams no 25.februāra Kara muzejā un maksās 10,- EUR


Mārtiņš Mitenbergs
Latvijas Kara muzeja
Izglītības un informācijas nodaļas vadītājs
Tālr.: 67223743
Mob.:  28346269