Events

Cēsīs notiks starptautiska zinātniska konference "Vidzemes bruņniecība un Latvija"

Starptautiskās zinātniskās konferences “VIDZEMES BRUŅNIECĪBA UN LATVIJA”

Programma:

Cēsis, 2016. gada 26. – 27. maijs

CETURTDIENA, 26. MAIJS Cēsu Vēstures un mākslas muzejā Jaunajā pilī

9.00 – 10.00 Konferences dalībnieku reģistrācija

10.00 – 10.20 Konferences atklāšana

10.20 – 10.50 Vidzemes bruņniecības izveidošanās un darbība. Heiners fon Hoiningens-Hīne, Vācija

10.50 – 11.20 Vidzemes bruņniecības loma latviešu un Latvijas vēsturē. Dr. hist. Gvido Straube, Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāte

11.20 – 11.40 1710. gada Vidzemes bruņniecības kapitulācijas akts, tā nozīme Eiropas vēstures kontekstā. Pauls Gailītis, Latvija

11.40 – 12.00 KAFIJAS PAUZE

12.00 – 12.20 Rīgas arhibīskapijas bruņinieku dzimtas un to loma zemes pārvaldē 13.–16. gadsimtā. Dr. hist. Vija Stikāne, Turaidas muzejrezervāts

12.20 – 12.40 Vidzemes bruņniecības dzimtu vēstures avoti Krievijas arhīvos. 18. – 20. gs. sākums. Dr. hist. Mihails Katina-Jartcevs, Krievija

12.40 – 13.00 Vidzemes bruņniecības dokumentārais mantojums – daļa no Baltijas bruņniecības apvienības deponējuma Herdera institūtā Mārburgā. Dr. phil. Manfrēds fon Betihers, Vācija

13.00 – 13.20 Fon Kampenhauzenu dzimta Vidzemē. Prof. Dr. jur. Dr. hc. mult. Aksels brīvkungs fon Kampenhauzens, Vācija

13.20 – 14.20 PUSDIENAS

14.20 – 14.40 1809. gada triju Baltijas bruņniecību vienošanās par Kēnigsbergas ordeņa arhīva dokumentu izpēti un kopēšanu (1809–1816): J.Kr. Broce un V. F. fon Ungerns-Šternbergs. Dr. philol. Aija Taimiņa, LU Akadēmiskā bibliotēka

14.40 – 15.00 Vidzemes bruņniecības ieguldījums izglītībā un zinātnē. Dr. hist. Tālis Pumpuriņš, Cēsu Vēstures un mākslas muzejs

15.00 – 15.20 Vidzemes bruņniecība un baznīca. Dr. habil. art. Ojārs Spārītis, Latvijas Zinātņu akadēmija

15.20 – 15.40 KAFIJAS PAUZE

15.40 – 16.00 Vidzemes bruņniecība un pasta ceļu un staciju pārvalde. Dr. hist. Pārsla Pētersone, Latvijas Valsts vēstures arhīvs

16.00 – 16.20 Vācbaltu mākslas mantojuma saglabāšana: Bīdermeiera ikonogrāfiskie aspekti Latvijas 19. gs. pirmās puses tēlotājas mākslas mantojumā. Mag. hist. Anita Meinarte, Latvijas Nacionālais vēstures muzejs

16.20 – 16.40 Muižu un kungu māju arhitektūras mantojums Vidzemē. Dr.art. h.c. Imants Lancmanis, Rundāles pils muzejs

16.40 – 17.00 Diskusijas. Konferences noslēgums. Konferences darba valodas: latviešu, vācu Konferencē tiks nodrošināta sinhronā tulkošana

 

PIEKTDIENA, 27. MAIJS

Vācbaltu kultūras mantojuma saglabāšana Vidzemē: Izbraukuma ekskursija pa Ziemeļvidzemes muižām. Plānotais izbraukšanas/atgriešanās laiks un maršruts:

Plkst. 8.45 Izbraukšana no Cēsu Jaunās pils pagalma (Pils laukums 9)

8.45 – 13.00 Cēsis – Rūjiena (bij. Rūjienas mācītājmuiža, Rūjienas ev.-luteriskā baznīca) – Eriņu muiža (Heringshof) – Dīķeru muiža (Puderküll) – Naukšēnu muiža (Naukschen)

13.00 – 14.00 PUSDIENAS Naukšēnu muižā

14.00 – 17.00 Jeru muiža (Seyershof) – Oleru muiža (Ohlershof), atpūta muižas parkā Plkst.

19.00 Atgriešanās Cēsīs

 

 

Vija Rozentāle,

Cēsu Vēstures un mākslas muzeja

Galvenā speciāliste izstāžu un ekspozīciju darbā

Tel. 64127758; 29387846

www.muzejs.cesis.lv