Events

Jaunākais par Latvijas Okupācijas muzeju

Latvijas Okupācijas muzeja apkārtrakstā nr. 41 lasiet par:

- Nākotnes nama projekta realizācijas gaitu un cerību, ka veicot izpiešķirot muzejam "nacionālā interešu objekta" status visi šķēršļi būs pārvarēti un varēs uzsākt jaunās ēkas celtniecību.

Okupācijas
muzeja likumā, kas paredz (1)
muzejam un Padomju okupācijas
upuru piemiņas memoriālam piešķirt
"nacionālā interešu objekta" statusu
un (2) nozīmēt Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministriju
kā atbildīgo institūciju par būvniecību,
bet Būvniecības valsts kontroles
biroju – par būvdarbu kontroli.

- jaunāko krājuma un ekspozīciju darbā, kā par vēstures, sociālo zinību un politikas skolotājiem rīkotajiem tālākizglītības kursiem "Latviju  atstājot. Izceļošana. Bēgšana. Izsūtīšana", ko apmeklēja 220 skolotāji.

- Plašākai un padziļinātākai latviešu trimdas atspoguļošanai sagatavoto interaktīvo multimediju "Latvieši pasaulē 1944–1991".

- Aijas Abenes izstrādāto un Stūra mājā realizēto projektu – lekciju ciklu par KGB (čekas) darbības ietekmi uz atšķirīgām sabiedrības daļām.

- jaunu izstādi no 7.jūlija  "Pēc mums vēl ilgi zeme skums". Tā veltīta 99 komunistiskā terora upuriem, ko čekisti nošāva un apraka Rīgas Centrālcietumā.

- muzeja ekspozīcijas viesiem, jubilāriem un plašu pārskatu par saņemtajiem ziedojumiem.

Pilns LOMF 2016.gada apkārtraksta nr. 41  teksts >>>

Muzejs būs pateicīgs par jūsu ziedojumu, jo no tā ir atkarīga muzeja nākotne. Ziedojumus muzejam un grāmatu pasūtinājumu var nodot, sūtīt un pieteikt:

Latvijā: Latvijas Okupācijas muzejā,

Raiņa bulvārī 7, Rīgā, LV-1050,

SEB banka, kods UNLALV2X, konta

nr. LV67UNLA0002400700517.

Muzejā var ziedot ar kredītkarti. Pa pastu var pieteikt ziedojumu, uzrādot vārdu, adresi, tālruņa numuru, kartes nosaukumu, numuru un derīguma beigu termiņu.

Kanādā: čeki rakstāmi LRDF ("Latvia Relief and Development Fund") ar piezīmi "ziedojums Okupācijas muzejam", c/o Dagnija Staško, 16 Elterwater Ave., Nepean,

ON K2H 5J2, Canada. Ziedojumi atskaitāmi no Kanādas federālajiem ienākumu nodokļiem.

Austrālijā: čeki rakstāmi „SLS - Okupācijas muzejs“ un sūtāmi: Ināra Graudiņa, 141 Darley Rd., Randwick, NSW 2031, Australia. Var ziedot ar bankas pārskaitījumu uz BSB 704723, Account Number 20350101

 

Lielbritānijā: Inese A. Smith 36 Fairmount Drive Loughborough LE11 3JR, United Kingdom.

ASV: čeki rakstāmi OMFA, c/o Ilze Resnis, 10930 Nollwood Drive, Chardon, OH 44024, USA. Ziedojumi atskaitāmi, aprēķinot ienākumu nodokļus.

Ar kredītkarti vai "PayPal" tiešsaistē muzeja mājaslapā www.omf.lv

Par veikto ziedojumu rakstiet: ziedojumi@omf.lv

 

Apkārtraksts nr. 41, 2016. gada vasarā, Rīgā. Iznāk divas reizes gadā.

Redaktores Līga Strazda, Inese Krieviņa, korektore Dzintra Auziņa, maketētājs Jānis Kulmanis. Atsauksmes par šo apkārtrakstu aicinām sūtīt uz pr.okupacijasmuzejs@omf.lv