Events

Konference “Liepāja Latvijas Neatkarības karā, 1918-1920”

11. un 12. maijā Liepājas muzejā Kūrmājas prospektā 16/18 norisināsies zinātniskā konference “Liepāja Latvijas Neatkarības karā, 1918–1920”.

Konferences mērķis ir veicināt pētījumus par dažādām ar Liepāju un tās apkārtni saistītām norisēm un procesiem Neatkarības kara laikā un iepazīstināt ar tiem sabiedrību. Konferencē uzstāsies pārstāvji no desmit dažādām institūcijām.

Konferencē par politisko situāciju Liepājā 1919. gada janvārī runās vēsturnieks Dr. hist. Jānis Šiliņš (Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvs). Dr. hist. Kārlis Dambītis (Latvijas Okupācijas muzejs; Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija) referēs par tēmu “Latvijas Pagaidu valdības bruņoto vienību formēšana 1919. gada pavasarī.” Tai sekos Bc. soc. pol. Roberta Rasuma (Latvijas Universitāte) pētījums par Liepājas lomu Bermontiādē, apskatot politiskos un militāros aspektus. Mag. hist. Aiga Bērziņa (Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts; Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvs) prezentēs savu pētījumu par Liepājas cietumu Neatkarības kara laikā, 1919–1920.

Savukārt Bac. iur. Mārtiņš Gavars (Latvijas Universitāte) runās par Liepājas apgabaltiesas darbību Latvijas Neatkarības karā, 1918-1920. Ar Liepājas muzeja krājuma materiāliem par Liepāju 1919.–1920. gadā iepazīstinās Mag. hist. Rita Krūmiņa, kura pašreiz strādā Liepājas muzejā par  galveno krājuma glabātāju. Mag. hist. Kristaps Pildiņš (Latvijas Kara muzejs) iepazīstinās ar rakstiskajām un vizuālajām liecībām Latvijas Kara muzeja krājumā par Liepāju 1919.–1920. gadā. Dienu noslēgs Mg. philol. Sanita Dejus (Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde), referējot par tēmu “Neatkarības cīņu pēdas Liepājas Veco kapu grāmatā”.

12. maijā kā pirmā konferences referente uzstāsies Mag. hist. Ilze Kāposta (Latvijas Universitāte), apskatot tēmu: "Liepājas posms” Atsevišķās (studentu) rotas darbībā, 1919. gada 6. janvāris – 15. februāris”. Mag. filol. Mārtiņš Vesperis (Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs) referēs par tēmu “Dr. med. Jēkaba Alkšņa (1870–1957) materiāli par Liepāju (1918–1920) Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja krājumā”.

Liepājas muzeja vēsturniece Mag. hist. Inna Gīle iepazīstinās ar Kara ārsta Jēkaba Alkšņa (1870–1957) ziņojumu par situāciju Lejaskurzemē 1920. gada 1. janvārī. Mag. hist. Zigmārs Gailis (Daugavas muzejs) runās par Liepājas dzelzceļa mezglu Latvijas Neatkarības kara laikā, 1918–1920. Liepājas muzeja vadošā pētniece Mag. hist. Uļjana Gintnere referēs par tēmu “Liepājas pašvaldības veidošanās, 1918. gada novembris – decembris”, bet O. Kalpaka muzeja un piemiņas vietas “Airītes” muzeja vadītājs Roberts Sipenieks runās par Latvijas Neatkarības kara piemiņas saglabāšanu O. Kalpaka muzejā un piemiņas vietā "Airītēs".

Konferenci noslēgs vēstures pētnieka Jura Raķa uzstāšanās ar referātu par tēmu “Latvijas bruņoto spēku formastērpi Neatkarības kara laikā, 1918–1920”.

Klausītājiem dalība konferencē ir bez maksas, vēlama pieteikšanās līdz 5. maijam, zvanot pa tel. 29605223 vai rakstot e-pastā: pasts@liepajasmuzejs.lv, norādot tematā ”Klausītājs Zin. Konferencē”.