Events

Kuldīgas novada muzejam 80

15. oktobrī, plkst. 17, Kuldīgas novada muzejā, Pils ielā 5 izstādes “KNM” atklāšana un Agra Dzeņa un Irmas Dzenes grāmatas “Kuldīgas pils senās Kurzemes sirds” atvēršanas svētki.

Grāmatā “Kuldīgas pils senās Kurzemes sirds” apkopots rūpīgi veikts pētījums par Kuldīgas pils vēsturi. “Mūsdienās tikai neliels velves fragments un bruģēti celiņi iezīmē vietu, kur pukstēja Kurzemes 13.–17. gadsimta politiskās un saimnieciskās dzīves sirds. Livonijas ordeņa valdīšanas laikos šie sirdspuksti skanēja kā akmeņkaļu cirtņu skaņa, būvējot vienu no lielākajām ordeņa pilīm, kā ordeņbrāļu lūgsnas pils kapelā, kā āmuru duna, kaļot ieročus, skanēja kā bruņotu jātnieku zirgu pakavu klaboņa, pulcējoties karagājieniem, zirgu zviegšana lielajos staļļos un ratu čīkstoņa, pievedot labību milzīgajām klētīm priekšpilī.

Hercogu laikos pilī skanēja hercogu ģimeņu un daudzo galminieku balsis, mūzika un deju soļi mākslas darbiem bagātīgi rotātajās telpās. Pils mūri dzirdējuši arī dižākā Kurzemes hercoga Jēkaba Ketlera pirmos izteiktos vārdus, bet vēlāk – rīkojumus būvēt kuģus, dibināt kolonijas un manufaktūras. Pils aizsargāta, pie tās radās un auga Kuldīga.” ievadā raksta grāmatas autori.

Izstādē “KNM” veidota kā stāsts par krājuma nozīmi muzeja darbā, atklājot daļu no vairāk nekā 100 000 bagātībām, kas glabājas Kuldīgas novada muzeja krājumā. Izstādē būs skatāmi Kuldīgas novada muzeja jaunieguvumi – arheoloģiski, etnogrāfiski un sadzīves priekšmeti, kas krājumā uzņemti no 2005. līdz 2015. gadam.

23. oktobrī plkst. 17 Kuldīgas novada muzejā, Pils ielā 5 cikla “Kā tur īsti bija?” pasākums, šoreiz veltīt muzejam. “Kā tur īsti bija..? Kuldīgas muzejā”. Ieskatīsimies muzeja vēsturē, oficiālos un neoficiālos stāstos par to, kā muzejā gājis dažādos laikos un kādi cilvēki to veidojuši. Uz pasākumu īpaši aicināti muzeja bijušie darbinieki, brīvprātīgie un draugi!

29. oktobrī plkst. 11 Kuldīgas Mākslas nama semināru zālē, 1905. gada ielā 6 konference “Stāsti par Kuldīgu”, kurā tiks lasīti referāti par jaunākajiem pētījumiem par dažādiem Kuldīgas pilsētas veidošanās apstākļiem – laikiem, cilvēkiem un ainavu.

1935. gada 10. oktobrī pilsētas valde pieņēma lēmumu par muzeja dibināšanu Kuldīgā. Muzeja pārziņa pienākumus uzņēmās pilsētas galva J. Dreimanis, bet par muzeja administratoru iecēla H. Celmiņu. Kuldīgas novada muzejs aicina svinēt šo nozīmīgo gada dienu kopā!

 

Krista Jansone,

Kuldīgas novada muzeja

Mārketinga un Izglītības nodaļas vadītāja

T. 26005212