Events

Latvijas muzeju biedrības darbības aptaujas rezultāti

Līdz šim tieši Latvijas muzeju biedrība ir bijusi muzeju sabiedriskās darbības apvienotāja un centusies uzturēt vienotu nozares informatīvo telpu, kā arī tradīcijas. 21.gadsimts ir nesis straujas pārmaiņas. LMB ar savu kolektīvo biedru statusu šobrīd ir kļuvusi smagnēja savu lēmumu pieņemšanā un attīstībā, salīdzinājumā ar laikmeta dinamismu, kad pārmaiņas seko viena pēc otras.

Muzeju darbinieki meklē iespēju pilnveidoties, atrast labās prakses piemērus. Iespēja iegūt finansiālu atbalstu atsevišķiem projektiem, biedrības darbības konservatīvisms, pārstāvniecība visbiežāk tikai vadītāju līmenī ir acīmredzami mudinājuši nelielas draugu/domubiedru grupas apvienoties un dibināt savas biedrības, kopas, lai vieglāk un tiešāk realizētu savas idejas un mērķus.

Jāatzīst, ka Muzeju biedrība līdz šim nav plaši vērtējusi savu darbību. Mēģinājumi meklēt jaunas darbības formas ir bijuši nelieli. Saņemtā kritika liecina, ka nav viegli atrast vietu jaunajā situācijā. Biedrība ir plūdusi pa straumi, uzturot jau gadiem iestrādātās darba formas, cīnoties ar naudas trūkumu un šobrīd arī ar kolektīvo biedru aktivitātes trūkumu.

Laika gaitā ir atkritušas vai izzudušas atsevišķas darbības izpausmes – LMB vēstnesis (esošā mājas lapa diemžēl to neaizstāj), biedrības mājas lapa kā Muzeju nakts informatīvā platforma. Ir iedibināta jauna tradīcija – vērtēt muzeju nozarē paveikto gada laikā ar gada balvu „ Zelta puteklis”.

Biedrība, iespēju robežās turpina organizēt izglītojošus seminārus vai tos atbalstīt finansiāli. Šajā procesā vislielākā slodze un atbildība ir valdes priekšsēdētājai, kura darbojas paralēli savam tiešajam darbam, bez atlīdzības. Mājas lapas redaktora un grāmatveža darbs tiek apmaksāts, tomēr arī šiem cilvēkiem, tas parasti ir papildus darbs. Pārējie valdes locekļi sniedz atbalstu vai iesaistās atsevišķu pienākumu veikšanā. Tomēr to līdzdalība ir nepietiekama un dažreiz arī ierobežota. Savukārt biedru jeb muzeju tieša līdzdalība biedrības dzīvē realizējas caur informatīvo platformu muzeji.lv un biedrības kā projektu iesniedzējas izmantošanu. Vai ar to pietiek?

Lasot un klausoties publiski un kuluāros izteiktos viedokļus, daļai muzeju nozares dalībnieki, padarītais šķiet nepietiekami un gaidas ir lielākas. Tāpēc LMB valde rīkoja aptauju, lai saprastu, ko tad nozares pārstāvji un arī paši LMB biedri sagaida no biedrības, kā redz savu lomu un vietu tajā, kā vērtē lidz šim paveikto. Ko vēlētos mainīt un ko ir gatavi darīt, lai tas notiktu. Piedāvājam iepazīties ar LMB biedrības darbības izvērtējuma aptaujas rezultātiem.


Latvijas Muzeju biedrības darba izvērtējuma aptauja


LMB