Events

Latvijas Muzeju padome aicina veicināt Okupācijas muzeja rekonstrukcijas un piebūves būvniecības projekta īstenošanu

Latvijas Muzeju padome ir izskatījusi Latvijas Okupācijas muzeja jautājumu par muzeja rekonstrukciju, un tās viedoklis ir formulēts atzinumā, ko Latvijas Muzeju padome nosūtījusi Rīgas arhitektam, kam jādod atzinums Būvvaldei par Okupācijas muzeja projektu.

Iepazīstoties ar stāvokli Latvijas Okupācijas muzeja rekonstrukcijas un piebūves būvniecībā (turpmāk – projekts), Latvijas Muzeju padome aicina visas iesaistītās institūcijas veicināt projekta nekavējošu tālāko virzību.

Latvijas Muzeju padomā paudusi šadu atzinu, ņemot vērā to, ka Latvijas Okupācijas muzeja likums paredz Latvijas Okupācijas muzejam veikt dažādus uzdevumus valsts kultūrpolitikas ietvaros. Šis projekts ir vitāli svarīgs muzeja pilnvērtīgam darbam un ilgtermiņa attīstībai.

Joprojām no Rīgas pilsētas būvvaldes nav saņemta atļauja būvdarbu uzsākšanai, kā arī iebildumi projektam nav saistīti ar inženiertehniskiem trūkumiem.

Latvijas Muzeju padome jau 2015. gada martā atzina, ka nav pamata projekta apturēšanai un lēmuma par Latvijas Okupācijas muzeja piebūves un Okupācijas upuru piemiņas memoriāla izveidi pārskatīšanai, un vērsa uzmanību uz projekta nozīmību Latvijas muzeju nozares stratēģijas īstenošanā,


Agrita Ozola,

Latvijas Muzeju padomes

priekšsēdētāja