Events

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs piedāvā medijiem ielūkoties savās krājuma glabātuvēs

Sakarā ar Muzeju krātuvju kompleksa pamatakmens ielikšanas pasākumu, kas svinīgi norisināsies 18. augustā, trešdien, 10. augustā, plkst. 11:00 Latvijas Nacionālais mākslas muzejs (LNMM) piedāvā mediju pārstāvjiem iespēju aplūkot glezniecības un tēlniecības kolekciju (20. gadsimta 2. puses – mūsdienas) glabātuvju telpas, kas atrodas LNMM izstāžu zālē ARSENĀLS (Torņa ielā 1, Vecrīgā). 

Žurnālisti tiks informēti par Latvijas Nacionālā mākslas muzeja kolekcijām, kuras plānots pārvietot uz jaunbūvējamo vērienīgo Muzeju krātuvju kompleksu Rīgā, Pulka ielā 8.

Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktore Māra Lāce: “Latvijas Nacionālais mākslas muzejs ar lielām cerībām raugās uz Muzeju krātuvju kompleksa būvniecības uzsākšanu Pulka ielā, jo kā nacionālas nozīmes būve tā ir nepieciešama Latvijas kultūras mantojuma pārdomātai un jēgpilnai tālākai saglabāšanai.

No Latvijas Nacionālā mākslas muzeja pārraudzītā mākslas darbu krājuma uz Pulka ielu pēc 2018. gada “pārceļos” Ārzemju mākslas kolekcija, ko steidzamības kārtā pēc traģiskā Rīgas pils ugunsgrēka 2013. gadā nācās pārvietot uz pagaidu glabātuvēm (kopskaitā nedaudz vairāk par 22 tūkstošiem vienību), kā arī Latvijas 20. gadsimta otrās puses mākslas kolekcija, kas šobrīd aizņem ievērojamu telpu daļu izstāžu zālē ARSENĀLS (kopskaitā nedaudz vairāk par 28 tūkstošiem vienību – gleznas, grafikas darbi, tēlniecība un objekti). Tas savukārt ļautu pārvērst pašlaik esošās noliktavu telpas par publiski pieejamām, nodrošinot tur izstāžu un ekspozīciju darbību.”

Mediju pasākumā piedalīsies Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktore Māra Lāce, LNMM Kolekciju un zinātniskās izpētes nodaļas “Arsenāls” vadītāja (20. gs. 2. puse – mūsdienas) Dr. art. Elita Ansone, LNMM Glezniecības kolekcijas “Arsenāls” glabātāja (20. gs. 2. puse – mūsdienas) Ilze Putniņa un LNMM Tēlniecības un objektu kolekcijas glabātāja Arta Vārpa.

Apskates laikā žurnālisti varēs fotografēt un filmēt krājuma telpas, kā arī uzdot sev interesējošos jautājumus. Pēc oficiālās daļas būs iespēja individuāli intervēt atbildīgās personas.

Dalība mediju pasākumā LNMM izstāžu zālē ARSENĀLS TIKAI ar iepriekšēju pieteikšanos līdz 09.08.2016. plkst. 17:00, rakstot uz e-pastu pr.service@lnmm.lv, minot konkrētas personas vārdu, mediju un kontaktinformāciju.

Žurnālistiem, kuri vēlas piedalīties VAS “Valsts nekustamie īpašumi” rīkotajā Muzeja krātuvju kompleksa būvniecības projekta iesākšanas – pamatakmens ielikšanas pasākumā Pulka ielā 8 18.08.2016., jāpiesakās VAS “Valsts nekustamie īpašumi” Komunikācijas daļā, rakstot uz e-pastu komunikacija@vni.lv.

Jaunajā Muzeja krātuvju kompleksā Rīgā, Pulka ielā 8, plānots izvietot četru muzeju krājumus – Latvijas Nacionālā vēstures muzeja, Rakstniecības un mūzikas muzeja, Rīgas Kino muzeja kolekcijas, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Ārzemju mākslas kolekciju un Latvijas 20. gadsimta otrās puses mākslas kolekciju.

Projekta izpildes rezultātā tiks radīta mūsdienīga materiāli tehniskā bāze muzeju krājumu izvietošanai un darbam ar tiem. Muzeju krātuvju kompleksa infrastruktūra nodrošinās: muzeju priekšmetu glabāšanu, dokumentēšanu un restaurāciju, krājuma izmantošanu pētniecībai gan muzeju darbiniekiem, gan apmeklētājiem. Kompleksā ir plānota arī atsevišķu kolekciju eksponēšana.

Objekta teritorija atrodas pieminekļu aizsardzības zonā. Teritoriju paredzēts labiekārtot, veidojot pārdomātu gājēju celiņu, nodrošinot vides pieejamības prasības, īpašu apstādījumu sistēmu. Būvapjoms veidos vienotu arhitektonisko risinājumu, ārēji neatdalot atsevišķu muzeju zonas.


Objekta tehniskie rādītāji:

Ēkas kopējā projektētā platība – 30 330,8 m2

Zemes gabala platība – 28 370,0 m²

Apbūves laukums – 10 842,4 m²

Ceļu un laukumu platība – 8 505,5 m²


 

VAS “Valsts nekustamie īpašumi” Komunikācijas daļa

T: (+371) 67 024693, E: komunikacija@vni.lv


Attēlā:   Muzeju krātuvju kompleksa Rīgā, Pulka ielā 8 būvniecības projekta vizualizācijas. 2016. Publicitātes foto