Events

No 31.augusta pēc restaurācijas apmeklētājiem atvērts Jāņa Akuratera muzejs