Events

Noraida bijušās Rakstniecības un mūzikas muzeja direktores prasību

23. decembrī Rīgas apgabaltiesa noraidījusi bijušās Rakstniecības un mūzikas muzeja direktores Ilzes Knokas prasību pret Kultūras ministriju par uzteikuma atzīšanu par spēkā neesošu un atjaunošanu darbā.

Pilns spriedums būs pieejams 8. janvārī, kad to 30 dienu laikā varēs pārsūdzēt kasācijas kārtībā.

Kultūras ministrija konkursa kārtībā Rakstniecības un mūzikas muzeja direktora amatam izraudzījusies Ivetu Ruskuli, kura līdz šim vadīja Ogres Vēstures un mākslas muzeju. Iveta Ruskule jaunajā amatā strādā jau no 6.oktobra.

LMB