Events

Pētījums “Latvijas muzeju nozīme dažādām sabiedrības mērķgrupām: muzeju un sabiedrības mijiedarbība”

Latvijas Kultūras akadēmija veikusi apjomīgu pētījumu par muzeju darbību un to auditorijas piesaisti.

Latvijā muzeju nozare auditorijas aspektā ir salīdzinoši maz pētīta. Šis pētījums ir pirmais mēģinājums muzeju nozares un auditorijas analīzi veikt daudzpusīgi, ne tikai statistiski konstatējoši, bet vērtējot muzeju nozari plašākā kontekstā – gan skatoties attīstības tendences pasaulē un Eiropā, gan vērtējot muzeju nozares attīstības dinamiku ilgākā laika posmā (kopš neatkarības atgūšanas), gan kopējā kultūras patēriņa aktivitāšu kontekstā. Pētījumā analizēti dažādi aspekti un muzeju nozares attīstības trajektorijas, tomēr viscaur tiek saglabāts fokuss uz muzeju lomām sabiedrībā un muzeju un sabiedrības mijiedarbību.

Pētījums pieejams Kultūras ministrijas mājaslapā un LKA mājaslapā.