Events

Piebalgas muzeju apvienība „Orisāre” aicina pieteikties konferencei „Piebaldzēni un mūzika”

Piebalgas muzeju apvienība „Orisāre” aicina pieteikties konferencei „Piebaldzēni un mūzika”. Konference notiks 25.jūlijā kultūras nedēļas „Vecpiebalga atver durvis” ietvaros Jaunpiebalgā, Emīla Dārziņa un Jāņa Sudrabkalna memoriālajā muzejā „Jāņaskola”.

Aicinām muzikologus, vēsturniekus un novadpētniekus, Latvijas muzeju pārstāvjus pieteikt referātu tēmas un savu dalību konferencei.

No Piebalgas nāk izcilais latviešu komponists Emīls Dārziņš, viņa dzīvei un daiļradei veltīta ekspozīcija „Jāņaskolā”. Tāpat ir virkne citu ar mūziku saistītu personību, kuru saknes vai radošā darbība saistāma ar šo novadu. Sākot ar kordziedāšanu un beidzot ar mūzikas kritiku un vieglās mūzikas žanriem.

Vecpiebaldzēni vēl šodien lepojas ar koru dziedāšanas tradīcijām, kas te aizsākās līdz ar Vecpiebalgas Dziedāšanas (vēlāk- Labdarības) biedrības nodibināšanu, un nepārvērtējams ir skolotāja Jēkaba Pilsātnieka kā šī kora diriģenta un dziedātāja ieguldījums. Vecpiebalgas Labdarības biedrībā savulaik ar izciliem panākumiem darbojās 1. Dziesmusvētkos godalgotais vīru koris diriģenta Jēkaba Korneta vadībā un 2., 3., 4. Dziesmusvētkos godalgotais koris, ko diriģēja Jānis Kornets.

Neskaitāmus Vecpiebalgas Labdarības biedrības pasākumus kuplināja vokālais kvartets, kurā lieliskas solo partijas izpildīja dakteris Anžs (Jānis) Jurjāns. Līdzīga situācija bija arī Jaunpiebalgā. Jaunpiebaldzēni skolotāja Pētera Ceriņa vadībā dziedāja ne tikai Pirmajos vispārējos Dziesmusvētkos, bet arī devās dziedāt uz Igauniju un Somiju. Jaunpiebalgā dzimis komponists Marģeris Zariņš. Komponistam un mūzikas vēstures pētniekam Oļģertam Grāvītim Jaunpiebalgas „Jaunzariņi” bija iedvesmas un atpūtas vieta.

Vecpiebalgas Cirstos dzimis un tos par īpašu vietu savā dzīvē uzskatījis komponists, slavenās Dailes teātra himnas „Kavalieru dziesma” autors Burhards Sosārs, bet viņa tēvs Miķelis bija klavieru skaņotājs. No Veļķu muižas nāk viens no pirmajiem latviešu operdziedātājiem Jānis Kārkliņš. Vecpiebalgas „Kabulēnos” dzimis mūziķis, dziesmas „Dažu skaistu ziedu” aranžējuma autors Pēteris Cimdiņš. Tā varētu turpināt vēl un vēl. Piebaldzēnu vidū arī lieliski mūzikas instrumentu meistari un tautas mūzikas pratēji. Un, visbeidzot, pirms 40 gadiem tieši Jaunpiebalgas „Jāņaskolā” notika pirmās Imantdienas.

Iespējamo tēmu loks ir plašs un gaidīti ir referāti gan par personībām, gan norisēm.

Pieteikumus, (norādot vārdu, uzvārdu un tēmu) aicinām sūtīt uz e-pastu liva.grudule@vecpiebalga.lv līdz 1.jūnijam.