Events

Salacgrīvas muzejs saņēmis plašu gleznu un zīmējumu kolekciju

Salacgrīvas muzejs saņēmis lielu un bezgala skaistu dāvanu no mākslinieces Daces Paeglītes, dz. Liepas- plašu gleznu un zīmējumu kolekciju.

Mūsu pusē pazīstamā Ausekļu skolas pārziņa Jūlija Liepas mazmeita, Mākslas akadēmijas studiju laikā, uzturoties savā dzimtajā pusē, ir daudz strādājusi un pētījusi, gleznojusi un zīmējusi. Mākslinieces īpašie modeļi ir bijuši Kuivižu zvejnieki, viņu smagnējie augumi, sastrādātās rokas, viņu darbs un sadzīve. Svarīga vieta ierādīta arī laivām, tīkliem, kuģiem un, protams, arī jūrai.

Pati māksliniece saka - tie ir tikai atmiņu dokumenti vai piezīmes šodienai, taču mūsu vērtējums - šiem darbiem piemīt gan kultūrvēsturiska vērtība, gan arī augsta mākslinieciska kvalitāte.

 

 

 Iveta Kalniņa,

Salacgrīvas muzeja krājuma glabātāja