Events

Studentu korporācija "Fraternitas Lataviensis" Latvijas Okupācijasmuzeja dāvina 42 000 eiro

16. septembrī plkst.13 Latvijas Okupācijas muzeja pagaidu telpās, Raiņa bulvārī 7. Studentu korporācija "Fraternitas Lataviensis" savā 90 gadu jubilejā Latvijas Okupācijas muzejam dāvinās 42 000 eiro.

Savukārt Latvijas Okupācijas muzejs paredzējis pieminēt "Fraternitas Lataviensis" dibinātājus, par dāvinājumu izveidojot un iekārtojot nozīmīgu stendu grupu jaunajā ekspozīcijā "Nākotnes namā".

Ideja radusies korporācijas Kanādas kopā, bet dāvana nāk no visas "Fraternitas Lataviensis" locekļu saimes. Korporācija vēlas, lai līdzekļi tiktu izmantoti muzeja ēkas rekonstrukcijas un muzeja ekspozīcijas atjaunošanas projektam "Nākotnes nams".

Sarīkojumā īsos priekšlasījumos lektori pieminēs korporācijas vēsturi un korporācijas biedrus, kurus nogalināja padomju okupācijas varas represīvā sistēma.

"Fraternitas Lataviensis" ir Rīgā dibināta studentu mūžorganizācija.LMB