Events

Gatavojot Latvijas muzeju izstādi LR 100

Latvijai – 100. Zeme. Tauta. Valsts.

Izstādes pamatnostādnes:

Ar izstādi, iekļaujoties valsts simtgades sagatavošanas programmā, Latvijas muzeji izvirza arī uzdevumus, kas sasaucas ar svinību mērķa sasniegšanas uzdevumiem:

 

  • aktualizēt Latvijas vēsturi, godinot valsts dibinātājus un pieminot notikumus, kas ietekmējuši Latvijas valsts izveidi, tādējādi nostiprinot izpratni par Latvijas valstiskumu kā likumsakarīgu ilgstošas attīstības rezultātu;
  • aktivizēt un saliedēt sabiedrību.

 

Izstādes vadmotīvs: Latvijas valsts stūrakmeņi – zeme, tauta, valsts. Vēstījuma atklāšanai tiks izmantota problēmu-hronoloģiska pieeja.

Izstādes saturiskā pamatdaļa - stāsts par nācijas tapšanu (tauta top par nāciju un zeme par Latviju) un valsts pasludināšanu (Latvija kļūst par valsti un nācija par valstsnāciju):

 

  • politiskās attīstības pamati, brīvprātīgās un uzspiestās pārmaiņas;
  • sabiedrības saliedēšanās, mobilizējoties īpašos gadījumos, un daudzveidība ikdienā; valstiskas kultūrtelpas veidošanās;
  • saimniecības pamatproblēmas;
  • neatkarības zaudēšanu, nācijas izdzīvošanu okupāciju režīmos;
  • neatkarības atjaunošanu.
Darba grupa: Astrīda Burbicka, Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, Ilona Celmiņa, Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs, Juris Ciganovs, Latvijas Kara muzejs, Kārlis Dambītis, Okupācijas muzejs, Māra Eņģele, Rakstniecības un mūzikas muzejs, Ginta Gerharde-Upeniece, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Toms Ķikuts, Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, Tālis Pumpuriņš, Cēsu vēstures un mākslas muzejs, Irina Zeibārte Latvijas Nacionālais vēstures muzejs

 

Visi Latvijas muzeji tiks aicināti piedalīties un līdzdarboties izstādes izveidē vairākos veidos:

 •ar krājuma priekšmetiem, pēc kuriem būs vajadzība, kad tiks izstrādāts tematiskās struktūras plāns;

 • ir iecere, ka starp izstādi un Latvijas muzejiem tiks veidota virtuālā atgriezeniskā saite – izstāde (visa vai daļēji) būs skatāma arī muzejos, kuri izteiks vēlēšanos, savukārt lielajā izstādē būs virtuāli apskatāmi muzeju izstādēs redzamie izcilākie priekšmeti, kuru oriģinālus muzeji eksponēs savās izstādēs;

 •izstādē, lai raksturotu laikmetu, būs nepieciešami reālu cilvēku dzīves stāsti no visiem Latvijas novadiem (ilustrēti ar fotogrāfijām, dokumentiem utml.). Šos dzīves stāstus tiks aicināti iesūtīt Latvijas muzeji.

Darba grupas vadītāja I.Zeibārte Tālr. 67221381, irina.zeibarte@lnvm.lv

Plašāka projekta prezentācija un darba plāns pieejams šeit >>>