Events

Reconstruction of Latgale Culture and History Museum

Kopš 2011.gada janvāra Latgales Kultūrvēstures muzejs, Atbrīvošanas alejā 102, Rēzeknē, ir ieguvis jaunu vizuālo veidolu, piesaistot gan vietējos apmeklētājus, gan tūristus. Muzejs ir ieguvis jaunu elpu. Pēc rekonstrukcijas daudzi vietējie iedzīvotāji muzeju uztver citādi – kā sevis paša un savas pilsētas neatņemamu sastāvdaļa un lepnuma avotu.

2010. gada jūlijā, ERAF un Rēzeknes pilsētas domes finansētā projekta ietvaros, sākās Latgales Kultūrvēstures muzeja rekonstrukcijas darbi, kuru gaitā tika modernizēts izstāžu nams un uzbūvēta jauna piebūve, kas savieno vēsturisko muzeja ēku un izstāžu namu vienā kompleksā.

Tagad muzejā ir jaunas, krājuma materiālu glabāšanai piemērotas telpas, izstāžu zāles ir aprīkotas ar regulējamiem gaismas ķermeņiem, kas pieļauj visdažādāko mākslas darbu eksponēšanu, ir iebūvēts ekrāns un projektors, kas ļaus muzejā rīkot konferences un izglītojošās programmās izmantojot modernās tehnoloģijas.

Apmeklētāju ērtībām ir izveidota atbilstoša zona – vestibils, garderobe, WC. Jaunajā piebūvē ir ierīkots lifts, kas nodrošina piekļuvi visās muzeja ekspozīcijās, izstāžu zālēs un muzeja lasītavā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām tāpat kā jebkuram citam apmeklētājam, tādā veidā iezīmēot jaunu sociālo kontaktu vietu pilnīgi visiem interesentiem.

Muzeja lasītava darbojas kopš 1989.gada, taču rekonstrukcijas laikā tā ir ieguvusi citu „seju” – telpas izkrāsotas gaišās krāsās, nomainīti logi, gaismas ķermeņi, grīdas segums un apkures sistēma, kas apmeklētājiem nodrošinās patīkamus pētnieciskā darba apstākļus.

Pastāvīgā Latgales keramikas ekspozīcija nesen (2009.g.) modernizēta, bet Rēzeknes pilsētas vēstures ekpozīcija vēl gaida pārmaiņas, ir sākusies tās pārveides koncepcijas izstrāde. Jauno izstāžu zāļu izstāžu starēģija ir izstrādāta un muzejs katru mēnesi apmeklētājiem piedāvā jaunu izstādi.

Maija Upeniece,
Latgales Kultūrvēstures muzeja
Sabiedrisko jautājumu un reklāmas speciāliste
T: 64622464,
E: muzejs@rezekne.lv