Events

Tuvojas noslēgumam nozīmīgs Rakstniecības un mūzikas muzeja projekts - Doles baznīcas ērģeļu restaurācija

Ligita Ašme

Jūgendstils un unikāla skaņa

Tuvojas noslēgumam nozīmīgs Rakstniecības un mūzikas muzeja projekts - Doles baznīcas ērģeļu restaurācija. Tās ir Latvijā vienīgās šobrīd zināmās ērģeles ar tik krāšņi rotātu jūgendstila prospektu. Restauratori secinājuši, ka tas ir 20. gadsimta sākuma latviešu meistaru darbs: pašas ērģeles darinājis viens, bet kokgriezumiem rotāto prospektu – cits amatnieks.  Šāda veida brīvi stāvošās, nevis iebūvētās ērģeles, dēvētas arī par mājas ērģelēm, 20. gadsimta sākumā bija ļoti populāras. Šodien situācija ir pilnīgi pretēja: Latvijas baznīcās ir ap 300 vēsturisko ērģeļu, gandrīz visas iebūvētās, turpretim no mājas ērģelēm restaurētas un publiski pieejamas tikai dažas, piemēram, Cēsu muzejā, Valkas muzejā, Usmas baznīcā Brīvdabas muzejā, Mateja baznīcā Rīgā.

Vērtīgās ērģeles nonākušas Rakstniecības un mūzikas muzejā, pateicoties Jurim Jerumam, kurš aprūpējis instrumentu, kamēr tas atradies Ķekavas Doles baznīcā. Viņš paglābis to no izvazāšanas, kad 1991. gadā sācies baznīcas remonts. Senākās ziņas par šo instrumentu atrodamas draudzes 1926. gada darbības pārskatā: 1920. gadā ērģeles baznīcai dāvinājuši Pēteris un Andrejs Kalniņi. Kurš meistars tās būvējis – tas vairs nav nosakāms, jo būvētāja paraksts nav atrodams, iespējams, tas bijis uz kādas no zudušajām detaļām.

Pēdējā brīdī saglābtajām ērģelēm vairs nebija daudzu prospekta un mehānikas detaļu, pazudušas bija visas metāla stabules un lielākā daļa koka stabuļu, tomēr svarīgākais saglabājies, tāpēc iespējama pilnvērtīga restaurācija. Šo darbu veic Doma baznīcas ērģeļu meistars, restaurators Viesturs Ilsums, greznā prospekta krāsojumu atjaunojusi polihromā koka restauratore - vecmeistare Aida Podziņa. Projekts tiek realizēts sadarbībā ar Latvijas Muzeju biedrību, tas finansēts no Valsts Kultūrkapitāla fonda un Rakstniecības un mūzikas muzeja līdzekļiem. Restaurētais instruments tiks uzstādīts Rakstniecības un mūzikas muzejā pēc tam, kad beigsies plānotā rekonstrukcija muzeja ēkai Rīgā, Pils laukumā 2. Būs atjaunots ne vien ērģeļu ārējais veidols, bet tās varēs arī spēlēt un tā iepazīt skanējumu, kurš ir īpašs katram no šiem unikālajiem instrumentiem.