Blogi

 
Taiga Kokneviča

Paldies kolēģiem un ekspertiem par atsaucību

Ar balvu pasniegšanu Latvijas Dzelzceļa vēstures muzejā 25. maijā Starptautiskās muzeju dienas pasākumā noslēdzies Latvijas Muzeju biedrības gada balvas „Zelta puteklis 2011” konkurss.

Saskaņā ar nolikumu, pieteikumus balvai varēja iesūtīt piecās nominācijās: inovatīva krājuma izmantošana, ģimenei draudzīgākais muzejs, gada ekspozīcija, gada publikācija, mūžizglītības projekts muzejā.

Pieteikumus izvērtēja šim nolūkam īpaši izveidota komisija, kurā darbojās seši Latvijas Muzeju biedrības valdes locekļi - Ruta Ģiptere, Dace Kārkla, Dace Bumbiere, Iveta Supe, Līva Grudule un Taiga Kokneviča, kā arī četri pieaicināti eksperti – Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Muzeju un vizuālās mākslas nodaļas vadītājs Jānis Garjāns, žurnāla „Ilustrētā Pasaules Vēsture” galvenā redaktore Aiva Lapiņa, LMB Revīzijas komisijas locekle, Latvijas Dzelzceļa vēstures muzeja direktore Ieva Pētersone un Latvijas Nacionālā mākslas muzeja muzejpedagoģe Marta Pallo.

Vērtēšanas komisijai bija nepieciešama vesela darba diena, lai izskatītu pieteikumus un pieņemtu lēmumu par balvu piešķiršanu.

Komisijas locekļi vispirms iepazinās ar Kuldīgas novada muzeja direktores Daces Bumbieres sagatavoto prezentāciju, kurā visi pieteikumi bija sagrupēti pa nominācijām. Pieaicinātajiem ekspertiem tā bija pirmā izdevība redzēt balvu pretendentu sniegumu; LMB valdes locekļi pieteikumus saņēma savā elektroniskajā pastā drīz pēc to iesūtīšanas muzeji@muzeji.lv.

Komisijas locekļi pēc iepazīšanās ar pieteikumiem katrai nominācijai diskutēja, tad katrs no viņiem pieteikumu novērtēja ar atzīmi piecu ballu sitēmā Daces Bumbieres speciāli izveidotā anketā. Komisija vienojās, ka vienam komisijas loceklim katrā nominācijā ir tiesības piešķirt neierobežotu augstāko novērtējumu skaitu, bet, lai novērstu interešu konfliktu, vērtēšanas komisijas loceklis nevarēja piešķirt punktus sevis pārstāvētā muzeja pieteikumam. Komisijas darba beigās tika saskaitīts katras nominācijas iegūto punktu skaits, kas tika izdalīts ar vērtēšanā piedalījušos komisijas locekļu skaitu. Balvas katrā nominācijā saņēma pieteikums, kas ieguva lielāko punktu skaitu. Konkursa rezultāts ir iegūts matemātiskā ceļā un nevienā no nominācijām nebija divu pieteikumu – uzvarētāju ar vienādu punktu skaitu.

Komisijas darba gaitā radās arī priekšlikumi, piemēram, Jānis Garjāns rosināja nākošajā gadā pieteikumiem pievienot vairāk vizuālā materiāla, kā arī skatītāju atsaukmes un informāciju par pasākuma vai izstādes apmeklētāju skaitu. No savas puses ieteiktu nākamajā gadā plānot ilgāku laika periodu pieteikumu izvērtēšanai.

Nobeigumā gribu pateikties kolēģiem par savu muzeju pieteikumu sagatavošanu, kā arī kolēģiem un ekspertiem, kuri veltīja laiku pieteikumu izskatīšanai.

 

Taiga Kokneviča

Latvijas Muzeju biedrības priekšsēdētāja

04.06.2012
 
blog comments powered by Disqus