Blogi

 
Una Sedleniece

Viens no iemesliem, kāpēc man patīk apmeklēt muzejus

Margarēta Lindauere, Virdžīnijas Universitātes profesore (ASV), kādā rakstā izvirzījusi tēzi par t. s. „ideālo” un „kritisko” muzeja apmeklētāju. Starp citu, tas bija viens no tekstiem, kas pirms vairākiem gadiem pamudināja mani pievērsties muzeju vērtēšanai un analīzei, jo īpaši no individuālā apmeklētāja viedokļa. Muzeju darbinieku ideāls esot tāds „vidējais” apmeklētājs, kādu viņi iedomājušies, veidojot konkrēto izstādi vai citu muzeja piedāvājumu. Turpretim „kritiskais” muzeja apmeklētājs ir tāds, kam pašam ir skaidrs apmeklējuma mērķis, kam ir svarīgi izzināt muzeja vēstījuma kontekstus, kā arī būtiska muzeja apmeklējuma daļa ir pretrunu meklēšana – lai raisītos diskusijas un pašrefleksija.

Pēc M. Lindaueres domām, tieši kritiskais muzeja apmeklētājs varētu sekmēt būtiskas un progresīvas pārmaiņas mūsdienu muzejos. Tas nozīmē arī Latvijas muzejiem to, ka ikviens ir spējīgs netieši ieguldīt muzeju nozares attīstībā, vienkārši apmeklējot muzejus, rūpīgi iepazīstoties ar muzeju piedāvājumu un kritiski analizējot, kā arī apspriežot ar citiem tur redzēto un piedzīvoto. Tā kā ir naivi cerēt, ka muzeju apmeklētāju vidū tīrā veidā sastopami muzejnieku iedomāti ideālie vai vidējie apmeklētāji, tad, lūk, par šādu kritisko apmeklētāju vēlos kļūt es pati un mudināt uz to arī savus draugus, radus un citus laikabiedrus.

Papildinot Lindaueres teikto, es gribētu piebilst, ka kritiskajai pieejai obligāti nav jābūt kritizējošai. Turklāt jāsamierinās, ka par vienu un to pašu lietu līdzās var pastāvēt pat pilnīgi pretēji viedokļi, kuru noskaidrošana var kļūt par aizraujošu kritiskā apmeklētāja dzīves sastāvdaļu. Un vēl – ja vēlaties piebiedroties kritisko apmeklētāju rindām, atcerieties, ka muzeja komunikācija nav nedz viegls, nedz pārlieku izklaidējošs izziņas veids. Muzejā iegūtajai informācijai ir jēga tikai tad, ja tā nav vienvirziena – ja tā saslēdzas ar apmeklētāja personīgo pieredzi, urda, nedod mieru, raisa asociācijas vēl ilgi pēc muzeja apmeklējuma. Vārdu sakot, muzeja darbinieki ir vairāk vai mazāk labi starpnieki, bet ļoti daudz vēl jādara un jādomā katram pašam.

23.08.2011
 
blog comments powered by Disqus