Blogi

Zenta Mertena

Kuldīgas novada muzeja Apmeklētāju centra vadītāja, Dzīvē vadās pēc sajūtām un intuīcijas.