Muzeju speciālistiem

Latvijas Muzeju Padome

Latvijas Muzeju padome ir konsultatīva Kultūras ministrijas institūcija, kas izveidota, lai veicinātu institūciju sadarbību un lēmumu pieņemšanu jautājumos, kuri saistīti ar valsts stratēģiju muzeju jomā, kā arī ar muzeju darbību un Nacionālā muzeju krājuma veidošanu un saglabāšanu.

Tās galveno uzdevumu vidū ir publisko un privāto muzeju attīstības un sadarbībuas veicināšana, atzinumu sniegšana ministrijām un pašvaldībām par valsts budžeta un pašvaldību budžetu projektu sadaļām, kuras saistītas ar muzeju finansēšanu, atbilstību akreditācijas prasībām, Nacionālā muzeju krājuma veidošanu un saglabāšanu.