Muzeju speciālistiem

Izglītība

Šajā sadaļā atrodama informācija par muzeju studiju programmām, muzeoloģijas studiju iespējām, tālākizglītību un kursiem gan Latvijā, gan ārzemēs.