Muzeju speciālistiem

Kuldīgas novada muzejs attīstības procesā

 

Maija nogalē Kuldīgas novada muzeja direktors Eduards Dambergs piekrita pastāstīt muzeji.lv par divos gados gūto pieredzi, vadot muzeju. 

Kā muzeja vadītājs strādājat nesen, vai jūtaties jau pilnībā piederīgs muzejnieku saimei? 

Muzejs ir vieta, kur apstājas laiks un tajā pašā laikā rit ļoti strauji, pēdējais attiecināms īpaši uz muzeju vadītājiem. Šobrīd esmu izgājis divus pilnus “muzeja gada” ciklus un gūts pirmais priekšstats. Šajā īsajā laika posmā ir daudz pieredzēts un iegūts. Muzeju nozare, salīdzinot, piemēram, ar situāciju pirms desmit gadiem ir ļoti mainījusies. Pamatfunkcijas ir saglabājušās, bet klāt nākušas jaunas. Mainījies ir muzeja apmeklētājs un tā paradumi, tas savukārt ir noteicis tik straujo muzeju attīstību.

Gribu teikt, ka esmu daļa no “muzejnieku saimes”, jūtos tai piederīgs. Runājot par pieredzi, - vienmēr ir iespējas augt, neskatoties uz nostrādāto laiku muzeju nozarē. 

Minējāt, ka Kuldīgas novada muzejā patlaban liels pārmaiņu laiks. Kas tieši tiek mainīts un vai varat jau runāt par panākumiem, kas gūti, pateicoties pārmaiņām? 

Divos gados esam izgājuši cauri tam, ko citi muzeji izdzīvojuši daudz ilgākā laika periodā. 2017. gadā notika juridiskā statusa maiņa – no aģentūras kļuvām par pašvaldības iestādi. Tas ieviesa lielas izmaiņas dažādās ar iestādes darbību saistītās jomās – gan finanšu, gan juridiskā, gan arī personāla jomā. Tika pārskatīta un pārstrādāta visa iestādes dokumentācija, lai viss būtu jēgpilns un atbilstu reālajai situācijai. Paralēli tam cītīgi gatavojāmies akreditācijai, kuru veiksmīgi izgājām. Līdztekus notika vēl citas izmaiņas, kas ietekmēja iestādes darbību kopumā - nomainījās puse muzeja darbinieku un iestādes struktūra. Šobrīd esam ieguvuši stabilu pamatu tālākai izaugsmei ar profesionālu komandu, kurā apvienoti abi - gan ilggadīga pieredze, gan jauno speciālistu dedzība un jauda. Tas ļauj realizēt daudz ambiciozākus plānus. 

Sākot darbu muzejā, jau no pirmās dienas domāju par krājuma ilgtspējīgu un stabilu attīstību. Aptuveni pirms gada uzzinājām, ka tiks pārdota vēsturiskā Latvijas Valsts bankas Kuldīgas filiāles ēka. Vērsāmies pie domes un pašvaldības vadības, lai aicinātu to iegādāties un nodot muzeja vajadzībām. Tagad ēka ir muzeja gādībā. Daudz esam domājuši par tās funkciju. Ņemot vērā ēkas unikalitāti un vēsturi, telpu iekārtošana un pielāgošana muzeja vajadzībām norisinās, respektējot tās sākotnējo funkciju. Muzeja mērķis ir padarīt šo ēku pieejamu sabiedrībai, dodot iespēju apskatīt senatnīgo un grezno bankas celtni, kurā tiks izvietotas vērtīgas muzeja priekšmetu kolekcijas. Uz šo ēku tiks pārvietots viss muzeja krājums, izveidotas slēgtās krātuves un atvērtā krājuma daļa, kā arī iekārtotas darba telpas krājuma speciālistiem, pētniekiem un restauratoram. Visu šo gadu aktīvi strādājam un cenšamies piesaistīt papildu finansējumu, lai šādu ieceri varētu realizēt. Tiek veidotas koncepcijas, veikta telpu pielāgošana un sagatavošana jaunajai funkcijai un krājuma priekšmeti tiek sagatavoti pārvietošanai.

Pateicoties Kuldīgas novada pašvaldības un domes vadības atbalstam, esam varējuši izdarīt ļoti daudz vērtīgu lietu, tajā skaitā risināt sāpīgo atalgojuma jautājumu, kas ir aktuāls visā nozarē. 

Šobrīd tiek likti stabili pamati tālākai muzeja attīstībai, ir sperti pirmie būtiskie soļi, ir mazas uzvaras un gandarījums par tām, bet uz ievērojamiem panākumiem mēs vēl ejam. 

Pagājušā gada nogalē Jūsu muzejs atcēla ieejas maksu. Kāpēc? Vai tā bija muzeja vai pašvaldības iniciatīva? Vai varat jau izdarīt secinājumus par to, vai tādējādi ir audzis muzeja apmeklētāju skaits? 

Nonācām izvēles priekšā. Esošā ieejas maksa bija pārāk zema un nedeva būtisku pieaugumu iestādes budžetam.  Bija jāizvēlas – atcelt ieejas maksu un veicināt kultūras pieejamību ikvienam, ņemot vērā līdzīgas tendences daudzviet Eiropā un pasaulē, vai būtiski to paaugstināt, tā mazinot iespēju atsevišķām sabiedrības grupām apmeklēt muzeju. Analizējot situāciju, secinājām, ka riska grupā, kura tiktu attālināta, būtu mūsu novadnieki un Latvijas apceļotāji. Muzejam par gandarījumu novada vadība atbalstīja ieceri par ieejas maksas atcelšanu. Šobrīd vērtējam šo soli pozitīvi. Salīdzinot pa mēnešiem, novērojams apmeklētāju skaita pieaugums. 

Kuldīga ir tūristu iecienīta pilsēta. Kā sadarbojaties ar citām viesmīlības organizācijām savā pilsētā, domājot par tās viesiem? 

Regulāri sadarbojamies gan ar Kuldīgas novada uzņēmējiem, gan pašvaldības iestādēm, organizējot kopīgus pasākumus un akcijas. Uzņēmēji vienmēr ir bijuši ļoti atsaucīgi un mūs atbalstījuši. Nereti rīkojot konkursus, lūdzam vietējo uzņēmēju atbalstu. Piemēram, Eiropas kultūras dienā, muzejā izpildot uzdevumus, varēja iegūt balvu – braucienu divām personām ar “Goldingen Train”*. Savukārt konkursā “Skolu reitings” varēja tikt pie balvas no “Stender’s pica” u.tml. Muzejā dažkārt sanāk pildīt arī tūrisma konsultanta pienākumus, - ja varam, tad palīdzam. Šogad, sadarbojoties ar uzņēmējiem, tiek gatavots speciāls maršruts tūristu grupām un individuālajiem apmeklētājiem. Tas sākas muzejā, izved cauri visai pilsētai, aizvedot uz objektiem, kurus noteikti vērts apskatīt, un noslēdzas mājražotāju kooperatīvā “Kuldīgas labumi”, kur iespējams iegādāties novadā ražotas preces un produktus. Pa ceļam ir jāaizpilda dažādi uzdevumi. Tas ir lielisks veids, kā mūsu pilsētas viesiem iepazīt Kuldīgu. Mūsu mērķis ir dot iespēju ikvienam Latvijas iedzīvotājam un viesim izzināt Kuldīgas novada vēsturi, apzināties kultūras vērtības un būt aktīvam kultūras notikumu dalībniekam. 

*tūristu “vilcieniņš” (stilizēts auto), ar kuru kuldīdzniekus un pilsētas viesus vizina cauri pilsētai, ļaujot apskatīt Kuldīgas ielas, vēsturiskas ēkas un vietas, kā arī uzzināt vēsturiskus notikumus.