Muzeju speciālistiem

Muzejā no bērnu dienām

No 2017.gada februāra Latvijas Muzeju biedrības valdes priekšsēdētāja ir Zane Grīnvalde, Madonas Novadpētniecības un mākslas muzeja Izglītojošā darba nodaļas vadītāja.

Dace Bumbiere-Augule: Pastāsti par sevi! Kāda ir tava muzeju pieredze? Kādi ir tavi pienākumi muzejā?

Zane Grīnvalde: Muzejā esmu no bērnu kājas. Kad piedzimu, mamma strādāja Talsu muzejā, vēl arvien atmiņā palikušas Talsu muzeja lielās ārdurvis. Tad ģimene pārcēlās uz Alūksni un mamma strādāja Alūksnes muzejā, kas arī man kļuva par mīļu vietu - pēc skolas savu laiku pavadīju muzejā. Arī pirmā darba pieredze man ir Alūksnes muzejā, tieši te izgāju pirmos gidu kursus un vadīju pirmās ekskursijas muzejā un pils parkā, skolas vasaras brīvlaikā strādāju par uzraugu, gidu. Studiju laikā Rīgā strādāju muzejā „Ebreji Latvijā”, bet pēc tam vairākus gadus Daugavas muzejā. Tagad jau trīs gadus, kopš 2014.gada, esmu Madonas muzeja Izglītojošā darba nodaļas vadītāja. Ikdienas darbs paiet strādājot ar apmeklētājiem, gatavojot un vadot programmas, rakstot projektus un veicot daudz citu darbu. Strādājot katrā no muzejiem, esmu ieguvusi pieredzi, ko cenšos izmantot arī pašreizējā darbā. Darbs muzejā man patīk!

DBA: Kuras, tavuprāt, ir 3 svarīgākās lietas, kuras būtu jāzin par Latvijas Muzeju biedrību?

ZG:         1) Mēs esam liela biedrība, kura apvieno lielāko daļu Latvijas muzeju.

                2) Biedrības gada balva „Zelta puteklis” nu jau astoto gadu kalpo kā muzejnieku padarītā darba novērtējums.

3) Biedrības darbs ir dinamisks un mainīgs. Tā ir nemitīgās pārmaiņās, meklējot labāko darbības modeli.

DBA: Kuras ir šī gada biedrības lielākās iecerētās aktivitātes?

ZG:  Tuvākais pasākums ir Muzeju dienas Jelgavā, kurās notiks arī biedrības gada balvas „Zelta Puteklis” apbalvošanas cermonija. 1.jūnijā atklājam akciju „Apceļo Latvijas muzeju!”, kas notiks pirmo reizi. Vairākas ieceres ir saistībā ar biedrības 25.gadadienu.

DBA: Kā jau minēji biedrībai šis ir 25. darbības gads. Kādas būs jubilejas gada aktivitātes?

ZG: Pirmā aktivitāte ir akcija „Apceļo Latvijas muzejus!”, kuras mērķis ir pievērst uzmanību muzeju daudzveidībai un veicināt to atpazīstamību. Rudenī esam iecerējuši sarīkot svinīgu pasākumu, kā arī nopietni pastrād pie biedrības 25 gadu darbības pārskata sagatavošanas.

DBA: Kādu Tu redzi biedrības nākotni?

ZG: Biedrībai ir jāmainās, tās lietas, kas bija aktuālas, biedrību dibinot pirms 25 gadiem, šodien kļuvušas mazāk aktuālas, jo viena daļa ir atrisinātas. Mums ir jāstrādā pie muzeju darbinieku interešu pārstāvības. Iecerēts pie biedrības izveidot dažādas sekcijas: muzejpedagogu, krājuma dabinieku, komunikāciju dabinieku utt., kuras rīkotu tematiskus seminārus, satikšanās, lai notiktu profesionāļu domu apmaiņa un mēs tiktos biežāk kā biedrības pilnsapulcē un Muzeju dienās.

DBA: Ko Tu novēlētu biedriem?

ZG: Nezaudēt muzejnieku vēlmi izzināt, pētīt un izglītot apmeklētājus, un būt radošiem muzeju darbā un ikdienā! Būt atvērtiem jaunām idejām, iesaistīties savstarpējā muzeju sadarbībā un ar savu viedokli un darbību aktīvi darboties biedrībā, jo biedrība esam mēs paši - muzejnieki!