Muzeju speciālistiem

Piedalies aptaujā par jauno LKA muzeju profesionālās pilnveides programmu!

Latvijas Kultūras akadēmijai pārņemot Kultūras ministrijas kompetencē esošos kursus “Muzeju ABC”, notiks to pārveide un pielāgošana, lai izveidotu plašāku profesionālās pilnveides programmu muzeju nozares darbiniekiem, kam nepieciešams ievads muzeju zinībās.

Aicinām Latvijas muzeju jomas pārstāvjus un interesentus veltīt 5 minūtes aptaujas aizpildei, lai izteiktu viedokli par to, kas jāpilnveido un kas jāatstāj nemainīts jaunajā “Muzeju ABC” profesionālās pilnveides programmā. Īpaši aicinām aizpildīt aptauju tos, kuri iepriekš apmeklējuši Kultūras ministrijas rīkotos “Muzeju ABC” kursus.

Akadēmija vēlas saprast un pielāgoties muzeju nozares aktuālajām vajadzībām, tās darbiniekiem sniedzot maksimāli atbilstošu profesionālās pilnveides programmu. Tādēļ ļoti novērtēsim Jūsu viedokli!

Aptauja ir anonīma, atbildes tiks analizētas tikai apkopotā veidā.

Aptauju varēs aizpildīt līdz 2016. gada 9. novembrim.

Anketa atrodama šeit:  http://www.webresearch.lv/index.php/148977?lang=lv     

 

Ja rodas jautājumi par anketu vai vēlaties izteikt kādus priekšlikumus, kas, Jūsuprāt, būtu noderīgi nozares profesionālās izglītības attīstībai, sūtiet ziņu Agnesei Treimanei, LKA prakšu koordinatorei, uz e-pasta adresi agnese.treimane@lka.edu.lv!