Par mums

Par mums

Latvijas Muzeju biedrība ir nevalstiska organizācija, kurā uz brīvprātības pamatiem ir apvienojušies valsts, pašvaldību, privātie un autonomie muzeji, kopīgu mērķu īstenošanai un interesu aizstavibai.