Par mums

Rekvizīti

Latvijas muzeju biedrība
Skolas iela 10A, Madona, LV - 4801
Reģ. Nr. 40008003240

Norēķinu konts: LV30 UNLA 0002 4007 0040 7
SEB banka
Kods UNLALV2X

Valsts kases konts:  LV65TREL9227366001000