Par mums

LMB 2016./2017.g.

Latvijas Muzeju biedrība ir nevalstiska organizācija, kurā uz brīvprātības pamatiem ir apvienojušies valsts, pašvaldību, privātie un autonomie muzeji, kopīgu mērķu īstenošanai un interesu aizstavibai. 

Biedrībā ir aicināti darboties visi,  kas sekmē Latvijas garīgās un materiālās kultūras vērtību, dabas saglabāšanu.

Kārtējā LMB vlades sēde notiks 2017.gada 24.janvārī plkst. 10:00

Darba kārtība

  1. Pārskats par darbu 2016.gadā – sagatavošana, apkopojot visu valdes locekļu iesūtītās atskaites un izanalizējot +/-.
  2. Dokumentu (valdes sēžu protokoli, grāmatvedība u.c.) sagatavošana revīzijas komisijai.
  3. 2017.gada darba plāna, budžeta projekts.
  4. Pilnsapulces sagatavošana – datums, darba kārtība, norises praktiskās lietas (izsludināšana, norises vieta, reģistrācija, ēdināšana, vadīšana, protokolēšana, u.c.).
  5. Daž'di jautājumi

LMB valdes 2016.gada sēžu protokoli:

25.02.2016.

10.03.2016.

14.04.2016.

10.05.2016.

16.06.2016.

Ierosinājumus, komentārus par LMB darbu, valdes sēdē izskatāmiem jautājumiem lūgums sūtīt uz e-pastu muzeji@muzeji.lv Valdes sēdēs aicināts piedalīties ik viens LMB biedrs, muzeju darbinieks.