Par mums

Sēžu protokoli

Latvijas Muzeju biedrība ir nevalstiska organizācija, kurā uz brīvprātības pamatiem ir apvienojušies valsts, pašvaldību, privātie un autonomie muzeji, kopīgu mērķu īstenošanai un interešu aizstavibai. 

Biedrībā ir aicināti darboties visi,  kas sekmē Latvijas garīgās un materiālās kultūras vērtību, dabas saglabāšanu.

LMB valdes sēžu protokoli:

12.04.2018.
31.01.2018.

27.11.2017.
18.09.2017.
08.05.2017.
10.04.2017.
06.03.2017.

16.06.2016.
10.05.2016.
14.04.2016.
10.03.2016.
25.02.2016.

LMB Kopsapulces protokoli:
22.02.2018.
23.02.2017.

Ierosinājumus, komentārus par LMB darbu, valdes sēdē izskatāmiem jautājumiem lūgums sūtīt uz e-pastu muzeji@muzeji.lv Valdes sēdēs aicināts piedalīties ik viens LMB biedrs, muzeju darbinieks.