Latvijas muzeju katalogs

A. Čaka memoriālais dzīvoklis - muzejs

Lāčplēša iela 48 – 8, Rīga, LV 1011


  •  67105942
GADA BALVU ATBALSTA:
A. Čaka memoriālais dzīvoklis - muzejs

Muzejā ir saglabājies pilnīgs memoriālais ansamblis – mākslas darbi, mēbeles, sadzīves priekšmeti, grāmatas ar autoru ierakstiem, fotoattēli, rokraksti, dokumenti, apģērbs un citas tekstilijas, kas rada unikālu, autentisku vidi A.Čaka pēdējā dzīves vietā (1937-1950).

 A. Čaka dzīvoklī notiek dažādi literāri sarīkojumi, te ir iespējas tikties ar mūsdienu dzejniekiem, rakstniekiem, māksliniekiem. Katru gadu oktobrī tiek svinēta A. Čaka dzimšanas diena, un vienmēr tiek meklēti jauni mākslinieciski risinājumi, iesaistīti Čaka pētnieki. Lielā interesentu pulka dēļ šie pasākumi notiek ārpus muzeja – Rīgas Latviešu biedrībā.
Starptautis
kajā Muzeju dienā 18. maijā, kad ir arī Aleksandra Čaka memoriālā dzīvokļa dzimšanas diena, tiek rīkotas dažādas akcijas: Grāmata pret dzejoli,  Atnes savu Rīgu!Diennakts ar Aleksandra Čaka dzeju.

Allaž tiek piedāvātas tematiskas ekskursijas; iespējams iepazīties ar muzeja krājuma materiāliem, izmantot muzejs datu bāzi.
Muzejs dzīvo laikam līdzi, meklējot dažādus saskarsmes veidus, publicējot grāmatas par A. Čaka dzīvi un daiļradi, viņa dzejas un dziesmu izlases. Ir radīts arī jauns, novatorisks kultūras produkts – A. Čaka biogrāfiskais multimediju CD, ar kuru iespējams iepazīties un strādāt muzejā, un, tāpat kā citus izdevumus, iegādāties.

Adrese:

Lāčplēša iela 48 – 8, Rīga, LV 1011


Kontakti:
  •  67105942
http://www.cakamuzejs.riga.lv
 E-pasts: Antra.Medne@riga.lv

Apmeklējumu dienas un laiki:

Atvērts:      0. - S. 11-17
Brīvdiena:  Sv.,P.