Latvijas muzeju katalogs

Andreja Upīša memoriālais muzejs

Brīvības iela 38 dzīv. 4, Rīga, LV-1050

  • phone:  +371 67289767
GADA BALVU ATBALSTA:
Retumi Andreja Upīša mājas bibliotēkā

 

19. maijs – 13. jūnijs. 2018

No 19. maija līdz 13. jūnijam Andreja Upīša memoriālajā muzejā Rīgā, Brīvības ielā 38-4, aplūkojama izstāde “Retumi Andreja Upīša mājas bibliotēkā”, kas veltīta rakstnieka plašajai grāmatu kolekcijai.

Izstādē sniegts pārskats par Andreja Upīša (1877–1970) mūža garumā krātajām grāmatām un to likteni. Rakstnieka dzīves laikā notikušās ģeopolitiskās pārmaiņas – Pirmais un Otrais pasaules karš, vācu un padomju okupācijas laiks – radīja vairākus šķēršļus grāmatu kolekcijas saglabāšanā, taču izstādes apmeklētājiem būs iespēja iepazīties ar dažiem unikāliem grāmatu eksemplāriem, kas pārcietuši laikmeta kolīzijas. Izstādē uzmanība vērsta arī uz atsevišķiem izdevumiem, kuriem ir īpaša nozīme Andreja Upīša biogrāfijā.

Grāmatas un grāmatplauktu plašākā izpratnē var uzskatīt par simbolisku rakstnieka šūpuli – bērnības un jaunības gados Upīts katru pieejamo jaunieguvumu savā literatūras kolekcijā nereti nodēvējis par “mazu atspaidu grāmatu badā”, tādējādi norādot uz tālaika ierobežotajām iespējām un savu neremdināmo vēlmi izzināt pasauli. Ar literatūras pētniecību Upīts aktīvi un intensīvi nodarbojās līdz pat savai nāvei, tādēļ mājas bibliotēkas plašie apvāršņi ir visnotaļ likumsakarīgi.

Pēc izstādes aplūkošanas muzeja apmeklētājiem ir arī unikāla iespēja pārliecināties par autentiski saglabāto grāmatu izvietojumu trīs rakstnieka memoriālā dzīvokļa istabās.

Aicinām apmeklēt izstādes atklāšanu 18. maijā plkst. 18.00!

Izstādes autors – Arnis Koroševskis.

Mākslinieks – Ints Sedlenieks.

Vairāk informācijas – 67289767, arnis.korosevskis@memorialiemuzeji.lv, kā arī mājaslapās http://memorialiemuzeji.lv un http://upisamuzejs.lv/.

 

Informāciju sagatavoja Arnis Koroševskis,

Andreja Upīša memoriālā muzeja galvenais speciālists.

 
blog comments powered by Disqus