Latvijas muzeju katalogs

Andreja Upīša memoriālais muzejs

Brīvības iela 38 dzīv. 4, Rīga, LV-1050

  • phone:  +371 67289767
GADA BALVU ATBALSTA:
Zeme

 

18. septembris. 2018 – 31. janvāris. 2019

No 18. septembra līdz 2019. gada 31. janvārim Andreja Upīša memoriālais muzejs Rīgā, Brīvības ielā 38-4, piedāvā jaunu izstādi un muzejpedagoģisko programmu “Zeme”. Izstāde tiks atklāta 14. septembrī plkst. 18.00.

“Zeme” ir veltījums Latvijas simtgadei. Izstādē aplūkots zemes jautājums latviešu literatūrā teju pusotra gadsimta šķērsgriezumā. Ekspozīcijā īpaši uzsvērts katra laika nogriežņa sociālais un politiskais fons un tā nepārraujamais satvars ar latviešu zemnieka likteni, izvēli, maldiem, veiksmi vai neveiksmi. Līdzās vēsturiskam pārskatam piedāvāta minēto jautājumu interpretācija savstarpēji atšķirīgos literāros darbos. Izstādes apmeklējums interesēs ikvienu, kurš vēlēsies atsvaidzināt savas zināšanas par latviešu tautai būtiskiem vēsturiskiem jautājumiem un fundamentāliem oriģinālliteratūras darbiem.

Muzejpedagoģiskās nodarbības formāts būs neparasts – vienlaikus kā izstādes un lekcijas apmeklējums. Nodarbības laikā skolēni vai studenti saskarsies ar latviešu literatūras stundās vai lekcijās pārrunātiem, kanoniskiem literāriem darbiem (“Mērnieku laiki”, “Straumēni” u.c.), taču īpašs uzsvars tiks likts uz salīdzinoši mazāk zināmiem prozas darbiem, kas tapuši 19.–20. gadsimtu mijā, 20.–30. gados, trimdā, padomju laikā un arī pēc neatkarības atgūšanas (Jāņa Purapuķes “Savs kaktiņš, savs stūrītis zemes”, Andrieva Niedras “Līduma dūmos”, Jāņa Veseļa “Tīruma ļaudis”, Jāņa Jaunsudrabiņa “Jaunsaimnieks un velns”, Alfreda Dziļuma “Cilvēki vētrā”, Andras Neiburgas “Stum stum” u.c.). Nodarbības mērķis ir parādīt, kā attieksme pret zemes jautājumu mainās atkarībā no laikmeta un rakstnieka mākslinieciskās ieceres.

Izstādes un programmas autors – Arnis Koroševskis

Mākslinieks – Ints Sedlenieks

 

Nodarbības vēlamā mērķauditorija – 11.–12. klašu audzēkņi, filoloģijas un literatūras vēstures studenti. Lūgums savlaicīgi pieteikt vēlamo nodarbības laiku, sazinoties pa tālruni 67289767, vai rakstveidā – upits@memorialiemuzeji.lv.

Ieejas maksa – 2.00 €.

Skolotājiem un pasniedzējiem ieeja bez maksas.

Memoriālo muzeju apvienības rīkots publisks pasākums. Foto un videomateriāli var tikt publicēti interneta resursos un izmantoti muzeju publicitātes pasākumos.

Informāciju sagatavoja:

Kaspars Zalāns

Memoriālo muzeju apvienības sabiedrisko attiecību speciālists

Mob. tālr. 29486114 

Stabu ielā 18, Rīga, LV-1011

www.memorialiemuzeji.lv

 
blog comments powered by Disqus