Latvijas muzeju katalogs

Kaikaši, Antona Austriņa memoriālais muzejs

"Kaikaši", Vecpiebalga, Vecpiebalgas pag., Cēsu raj., LV-4122

  •   26132270
GADA BALVU ATBALSTA:
Kaikaši, Antona Austriņa memoriālais muzejs

Antona Austriņa memoriālmuzejs "Kaikaši" ir viens no trim Vecpiebalgas pagasta muzeju apvienības „Orisāre” muzejiem.
Netālu no kādreizējās draudzes skolas, Viduskapiem un grāmatizdevēja Jāņa Ozola dzimtajiem Kūrēniem atrodas sens zemkopju, ratiņdreimaņu, vēveru un lopu kupču ciemats Kaikaši. Dažviet te vēl skaidri samanāmi 19./20. gs. mijai raksturīgie Piebalgas vaibsti, kurus stāstos, dzejoļos, bērnības atmiņu tēlojumu grāmatā ,,Puiškans” un romānā ,,Garā jūdze” aizmirstībai atrāvis Antons Austriņš.
,,Lejas Kaikašos” Antons Austriņš pavada pirmos sešpadsmit mūža gadus ( 1884 -1900) un 1905. gada pavasarī un vasarā veseļojas pēc 13. janvāra apšaudē gūtajiem ievainojumiem. Pēc 1905. gada ”Kaikaši” no A. Austriņa mājām kļūst par māju, kur par viņu allaž rūpējas, lūdz un gaida ciemos. 1932. gadā rakstnieks uz tēva mājām pirmoreiz atved arī savu meitiņu Mudīti – vēlāko trimdas latviešu literāti, mākslas galeriju un bibliotēku darbinieci. M. Austriņai “ Kaikaši” uz mūžu kļūst par visnozīmīgāko vietu Latvijā. 1991. gadā viņa no Amerikas atgriežas dzimtenē, lai “ kļūtu par tēvu zemi” un uzdāvina ,,Kaikašiem” savu saules atveidu kolekciju, kura veido saistošu A. Austriņa muzeja pamatekspozīcijas daļu.
Pamatekspozīcija:
M. Austriņas saules atveidu kolekcija
 
Izstādes:
 „Atzīšanās” (A. un M. Austriņu ceļojumu iespaidi),
„Brāļi un draugi” ( A. Austriņa un J. Zālīša draudzība un sadarbība),
Piebalgas Lielie lakati
Adrese:

"Kaikaši", Vecpiebalga, Vecpiebalgas pag., Cēsu raj., LV-4122

Kontakti:
  •   26132270
http://www.vecpiebalga.lv

Galvenā krājuma glabātāja

Maruta Cīrule
Tel. 26573868, 29498790
Speciāliste
Lauma Balode
Tel. 26132270
 
Darba laiks
Atvērts apmeklētājiem no 15.maija līdz 15.oktobrim
trešdiena-svētdiena no 10.00 - 17.00