Latvijas muzeju katalogs

Cēsu Vēstures un mākslas muzejs

Pils laukums 9, Cēsis, LV 4101

  •  64121815
  •   28318318
GADA BALVU ATBALSTA:
100 Latvijas vēstures relikvijas Cēsu muzejā

 

1. jūnijs – 24. oktobris. 2012

No 1.jūnija Cēsu Vēstures un mākslas muzejā apskatāma Latvijas Nacionālā vēstures muzeja veidota izstāde „100 Latvijas vēstures relikvijas”. Tā  ir Latvijas Nacionālā vēstures muzeja veidots stāsts par Latvijas vēstures svarīgākajiem pieturas punktiem, izteikts ar priekšmetiem, kam katram ir sava vēsture.

„Relikvija ir priekšmets, ar ko saistītas dārgas atmiņas vai svarīgu, nozīmīgu pagātnes notikumu liecība. Izstādē kā relikvijas iekļauti priekšmeti, kam ir neapšaubāma nozīme Latvijas vēsturē, svarīgi nacionālai un kultūrvēsturiskai identitātei, savā ziņā pirmie, vienīgie. Ļoti svarīgs ir relikvijas stāsts - vēstījums, ko nes sevī katra no izvēlētajām lietām, svarīgs visai tautai vai emocionāli nozīmīgs konkrētam cilvēkam, ģimenei, raisa atmiņas. Šis simts ir mēģinājums ilustrēt Latvijas vēstures lappuses ar muzejam atbilstošiem līdzekļiem – muzeja darbinieku savāktām, pētītām, saglabātām un saglābtām lietām.

Tās ir gandrīz aizmirstas lietas kā veļu mielojamais galdiņš, kam ļaujam atkal dzīvot jaunu dzīvi, gan tādas, ar kurām gandrīz visiem saistās pavisam nesenas atmiņas, - barikāžu laikā lietotais radio un atjaunotais parlaments.

Izstādē ir priekšmeti, kuru stāsts ir skaidrs un precīzi saglabāts kā Latvijas latiem, un ir tādi, kuru gadsimtiem glabātie noslēpumi joprojām nav atminēti kā Daugmales vāles galvas uzrakstam,” par izstādes saturu stāsta Irina Zeibārte, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja direktora vietniece zinātniskajā darbā un atzīmē, ka 100 relikviju saraksts nekad nebūs ne pilnīgs, ne noslēgts, ne gatavs, jo sadarbojoties Latvijas iedzīvotājiem un muzejiem bagātais materiāls kļūst vēl pilnīgāks un plašāks.

Latvijas Nacionālā vēstures muzeja pirmsākumi sakņojas Pirmās atmodas ideālos un uzstādījumos. Muzejs dibināts 1869. gadā kā Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisijas muzejs. Vairāk kā 140 darbības gados muzejs vairākkārt mainījis nosaukumu, taču nav mainījis savu galveno mērķi - Latvijas valsts un tautas interesēs vākt, saglabāt, pētīt un popularizēt Latvijas un pasaules garīgās un materiālās kultūras liecības no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām.

Šodien muzejs ir pasaulē lielākā Latvijas vēstures liecību krātuve – te tiek glabāti vairāk kā 1 miljons muzejisku priekšmetu - dažādu laikmetu vēstures apliecinājumu, kas atspoguļo Latvijas un latviešu vēsturi no pirmo cilvēku ienākšanas līdz mūsdienām.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Daiga Janševska

Cēsu Kultūras un Tūrisma centra

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr.64127636;28342115

e-pasts: daiga.jansevska@cesis.lv

www.cesis.lv

 

 

 

 
blog comments powered by Disqus