Latvijas muzeju katalogs

Daugavas muzejs

Doles sala, Salaspils novads, Rīgas raj. LV-2121

  •  67216367
GADA BALVU ATBALSTA:
Maijas Mikoses gleznu izstāde „Es lasu zīmes”

 

7. oktobris – 9. decembris. 2015

No 7. oktobra Daugavas muzejā atvērta Maijas Mikoses gleznu izstāde „Es lasu zīmes”. Izstāde būs apskatāma līdz 9. decembrim.

Dažādas zīmes ir mums visapkārt – laikā, dabā, telpā.Senči mums ir atstājuši mantojumā savas zīmes, kas kā vispārinājumi, simboli ir gājuši cauri daudzu paaudžu dzīvēm. Cik daudz saskatām mēs, kā tās saprotam un izjūtam, - ir atkarīgs tikai no katra paša.

Neviena Zīmju interpretācija nevar būt pilnīga, nedz arī vienkāršota vai kategoriska, to vislabāk ir izteicis Valdis Celms savā darbā „Latvju raksts un zīmes” (Rīga, 2008.g):

Tas, ka viena un tā pati struktūra jeb zīme dažādos tās izpausmes līmeņos iemieso dažādu informāciju, tas, ka ģeometriskā raksta viena simboliska zīme tulkojama caur citām, tas, ka pastāv šo zīmju daudznozīmība, ir nevis kļūda, bet gan šo simbolu daba.”

Ar Doles salu un Salaspili māksliniece saistīta jau sen. Kā fizikas studente iepazina Salaspili saistībā ar ZA Fizikas institūtu, studiju laikā vienu vasaru piedalījās arī vēstures zinātņu doktores E. Šnores vadītajos arheoloģiskajos izrakumos Doles salas appludināmajā zonā, strādājot par zīmētāju. Par mājām Salaspili saucu jau vairāk kā 30 gadus.

Beigusi LU Fizikas un matemātikas fakultāti un ilgstoši strādājusi IT jomā, galvenokārt, kā IT projektu vadītāja.

Gleznošanu mācījusies (un turpinu mācīties) kā autodidakts - no man pieejamās speciālās literatūras, no profesionāļu darbiem, un dažādiem interneta resursiem. Esmu viena no daudziem eksakto profesiju pārstāvjiem, kam pilnvērtīgai dzīvei ir nepieciešama izteiksmes telpa arī ārpus specialitātes un ikdienas darbiem. Gleznojot, es krāsās izsaku savu pieredzi: piedzīvoto un pārdzīvoto no cilvēkiem, dabas, notikumiem, un arī no mākslas, literatūras un mūzikas. Viss ir satinies ciešām saitēm un atsevišķi nav atdalāms.

 

 

 

Līga Birzule
Daugavas muzeja speciāliste
t. 67216367

 
blog comments powered by Disqus