Latvijas muzeju katalogs

Gulbenes vēstures un mākslas muzejs

Brīvības iela 10, Gulbene, Gulbenes raj. LV-4401

  • fax #64473098
  •   26128984
GADA BALVU ATBALSTA:
Gulbenes vēstures un mākslas muzejs

Gulbenes Vēstures un mākslas muzejs apzina, vāc, pēta, saglabā un popularizē Gulbenes pilsētas un rajona kultūrvēsturisko mantojumu. Ar krājuma palīdzību muzejs izglīto rajona iedzīvotājus novada vēstures un kultūrvēsturiskās vides jautājumos, īpaši pilsētas un pagastu vēsturē un novada vēsturē.
Muzejs atrodas Vecgulbenes muižas oranžērijā, kur notiek krājuma un mākslas izstādes. Etnogrāfiskie priekšmeti glabājas Vecgulbenes muižas klētī. Tie ir apskatāmi, izmantojami lekcijām un pētnieciskam darbam. Muzejs vāc, apkopo un glabā materiālus un informāciju par Gulbenes pilsētas un novada vēsturi. Īpaši jāatzīmē 20.gs. 1.puses fotogrāfu stikla plašu negatīvu kolekcija, kā arī dokumentu, pastkaršu, trauku, tekstīliju u.c. kolekcijas. Muzejs piedāvā ekskursijas pa Gulbenes pilsētu un rajonu, izstādēs, izglītojošās programmas skolēniem.
Adrese:

Brīvības iela 10, Gulbene, Gulbenes raj. LV-4401

Kontakti:
  • fax #64473098
  •   26128984
http://www.gulbenesmuzejs.lv
Direktore
Valda Vorza
Tel. 64471036 e-pasts: muzejs@gulbene.lv
Krājuma nodaļas vadītāja
Zane Biseniece
Tel. 64471040  e-pasts: muzejs@gulbene.lv
Vēstures nodaļas vadītājs
Anatolijs Savickis
Tel. 64473098 e-pasts: muzejs@gulbene.lv
Restaurators
Ilga Meijere
Tel. 6441040 e-pasts: ilgameijere@inbox.lv