Latvijas muzeju katalogs

Latgales Kultūrvēstures muzejs

Atbrīvošanas aleja 102, Rēzekne, Rēzeknes raj. LV-4600

  •  64622464
  • fax 64622778
GADA BALVU ATBALSTA:
Karīnas Ludboržas pakāpiens pretī profesionālai pilnībai

 

31. augusts – 22. septembris. 2012

No 31.augusta līdz 22.septembrim Latgales Kultūrvēstures muzejā (Atbrīvošanas alejā 102, Rēzeknē) skatāma Karīnas Ludboržas gleznu un zīmējumu izstāde „PAKĀPIENS”, kur 28 darbos māksliniece atklāj sava profesionālā izaugsmes ceļa pakāpienu.

 Karīna Ludborža dzimusi 1990.gada 17.oktobrī Rēzeknē. No 1997. līdz 2003. gadam mācījusies Rēzeknes 1.vidusskolā. 2006. gadā pabeigusi Rēzeknes Valsts Ģimnāziju. Mācības turpinājusi Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā, kuru absolvējusi 2010. gadā. Papildus mākslas izglītībai apguvusi akordeona spēli  Mūzikas skolā.

Šobrīd studē glezniecību I.Repina vārdā nosauktajā Sanktpēterburgas Mākslas akadēmijā.

Jau mācoties Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā piedalījusies vizuāli plastiskās mākslas nodaļas audzēkņu darbu izstādēs skolas telpās. Šovasar piedalījusies Sanktpēterburgas Mākslas Akadēmijas studentu plenēra darbu izstādēs Puškina kalnu Kultūras Namā un studentu labāko darbu gada izstāde Pēterburgas Mākslas Akadēmijas telpās.

Veidojusi emblēmas un afišas Mūzikas skolas rīkotajiem starptautiskajiem akordeonistu plenēriem „Rēzekne 2010”, „Rēzekne 2011” un „Rēzekne 2012”. Izmēģinājusi roku vitrāžas imitācijas darināšanā, veidojot kompozīciju „Zaķi”. 2011.gada septembrī sarīkojusi personālizstādi Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiāles telpās.

Šī Karīnas Ludboržas darbu izstāde „Pakāpiens” autorei ir nozīmīga satikšanās ar draugiem un skolotājiem dzimtajā pilsētā Rēzeknē, parādot līdz šim paveikto virzībā uz priekšu pa pakāpienam pretī profesionālai pilnībai. Izstādē skatāmi K.Ludboržas zīmēšanas un gleznošanas darbi, tematiskās kompozīcijas, vasaras plenēra laikā tapušās dabas ainavas.

 

Teksts: Inese Dundure,

Latgales Kultūrvēstures muzeja Mākslas nodaļas vadītāja

 

Attēlža: Karīna Ludborža „Tautumeitas”, tempera, papīrs, 40x80 cm, 2012.

 

 
blog comments powered by Disqus