Latvijas muzeju katalogs

Latgales Kultūrvēstures muzejs

Atbrīvošanas aleja 102, Rēzekne, Rēzeknes raj. LV-4600

  •  64622464
  • fax 64622778
GADA BALVU ATBALSTA:
Krāsainā Latgale Semjona Antonova gleznās

 

17. februāris – 17. marts. 2012

Latgales Kultūrvēstures muzejā (3.stāva zālē, Atbrīvošanas alejā 102, Rēzeknē) rēzeknietis Semjons Antonovs, svinot savu 65. dzīves jubileju, piedāvā personālizstādi „Krāsainā Latgale”, kurā skatāmas Latgales dabas ainavas – gleznotājam vistuvākais žanrs – ezeri, meži, pakalni un bērzu birztalas – viss saules gaismas un mākslinieka mīlestības ieskauts.

Interese par gleznošanu un nepieciešamība izteikt sevi krāsā māksliniekam radusies jau 6.klasē, kad pie zīmēšanas skolotāja Kazimira Anspoka Rudzātos pirmo reizi izmēģinājis gleznot eļļas tehnikā, pēc skolotāja ieteikuma vēlāk uzsācis mācības Rīgas lietišķās mākslas vidusskolas Rēzeknes filiālē.

Māksliniekam tuva ainava, klusā daba, portrets reālistiski impresionistiskā stilistikā. Autors darbos atklājas kā iejūtīgs dabas noskaņu nianšu tvērējs, smalks atmosfēras un mirkļa pārvērtību analizētājs. Krāsu pielietojumā sasniegtā brīvība un atraisītība ļauj paust filozofisku vispārinājumu, piesātinātu emocionalitāti, atainot bagātīgu dzīves un dabas izjūtu.

Šobrīd mākslinieka paletē rotājas galvenokārt pasteļtoņi lielā dažādībā – no maigām niansēm līdz spēcīgiem krāsu akordiem, no neparastām attiecībām un kolorīta viegluma līdz rotaļīgam krāsu spožumam. Personiskie pārdzīvojumi nāk ar jaunām emocionālām un gleznieciskām koncepcijām, radošo potenču apliecinājums tiek izteikts īpatnējos kompozicionālajos paralēlismos, kuros salīdzināti asociatīvi iedarbīgu motīvu fragmenti.

Semjona Antonova daiļradi raksturo tradicionālo vērtību nezūdamība, reālistisko mākslas principu pastāvība, jaunrades nerimtīgā dzīvotspēja. Darbi ar savu formas vienkāršību, vieglo nolasāmību apliecina sevi kā paliekošu vērtību, tie rosina un aktivizē skatītāja domāšanu un estetizē pasaules izjūtu. Gleznas raksturo kustība un miers, satraukums un kārtība, drosme un disciplīna. Noietā ceļa ieguvums – mākslinieku, skatītāju un kritiķu paustā atzinība.

Semjons Antonovs dzimis 1947.gada 19.februārī Preiļu rajona Rudzātos. 1961.gadā beidzis Rudzātu pamatskolu, 1965.gadā absolvējis Rēzeknes lietišķās mākslas vidusskolas Dekoratīvās noformēšanas nodaļu.

Strādājis par mākslinieku noformētāju Rēzeknes Kultūras namā, pilsētas uzņēmumos un firmās, teātra studijā „Joriks” kā scenogrāfs meklējis novatoriskus risinājumus tēlainības atspoguļošanai.

Kopējās izstādēs piedalās kopš 20.gs. 60.g., no 1999.g. piedalās ikgadējā Latgales mākslinieku RUDENS darbu izstādē, 2006.g. kopā ar meitu Jeļenu, dēlu Aleksandru un mazmeitu Karīnu sarīkojis Antonovu ģimenes izstādi, šī ir jau 7 personālizstāde.

Darbi atrodas Latgales kultūrvēstures muzeja krājumā, privātkolekcijās Rīgā, Tallinā, Maskavā, Sanktpēterburgā.

Irēna Vilčuka, mākslas zinātniece 

 

Informāciju sagatavoja:

Maija Upeniece,

Latgales Kultūrvēstures muzeja

sabiedrisko jautājumu un reklāmas speciāliste

T: 64622464

E: muzejs@rezekne.lv

 

 
blog comments powered by Disqus