Latvijas muzeju katalogs

Latgales Kultūrvēstures muzejs

Atbrīvošanas aleja 102, Rēzekne, Rēzeknes raj. LV-4600

  •  64622464
  • fax 64622778
GADA BALVU ATBALSTA:
Romualda Geikina izstāde „Skatiens atpakaļ”

 

20. janvāris – 14. februāris. 2012

Latgales Kultūrvēstures muzejā (3.stāva zālē, Atbrīvošanas alejā 102, Rēzeknē) skatāma Romualda Geikina (Rīga) akvareļu un gleznu izstāde „Skatiens atpakaļ”. 56 mākslas darbi raisa filozofiskas pārdomas un, meklējot tajos apslēptos vēstījumus, neskaitāmas reizes gribas pagriezt savu skatienu atpakaļ.

Izstāde „Skatiens atpakaļ”  veidota kā Romualda Geikina daiļrades retrospekcija. Galvenā vieta mākslinieka daiļradē pieder akvareļglezniecībai. Kopš 20.gs. 70.gadu vidus Romualds Geikins ir Latvijas akvareļglezniecības izstāžu un Baltijas akvareļu triennāles pastāvīgs dalībnieks.

Izstādē redzami arī agrīnā posma darbi, kam raksturīgs mazs formāts un kas radīti vecmeistaru izkoptajā, tradicionālajā akvareļtehnikā ar pamatzīmējumu.  Pārsvarā tās ir figurālas kompozīcijas ar filozofisku zemtekstu.

Svarīga vieta Romualda Geikina mākslā 20.gs. 70.–80.gados pieder eļļas glezniecībai, ko pakāpeniski nomaina aizraušanās ar akrilu. Krievu ikonas, Van Goga, Marka Šagāla, Pāvela Filonova daiļrade, kā arī Franča Kafkas paradoksālā pasaule kalpo par mašklinieka darbu ideju un tēlu avotu.

20.gs. 80.gadu sākumā mākslinieks plaši izmanto jauktu tehniku, kurā savdabīgi apvienojas akvareļa un zīmuļa izteiksmīgums. Liela formāta figurālajos un arī abstraktajos darbos Romualds Geikins ar tehniskiem līdzekļiem cenšas panākt niansētas krāsu pārejas ar virsmas starojuma efektu. Nereti kompozīcijas ir līdzīgas rēbusam, un, lai tās atšifrētu, nepieciešama erudīcija.

Mākslinieka daiļrades mūžīgās tēmas ir sakarības starp dažādiem laikmetiem, personības un sabiedrības savstarpējā komunikācija, patriarhālā pagātne, civilizācijas augļi. Realizējot savu māksliniecisko programmu, Romualds Geikins pievērsies pasaules kultūras mantojumam, tiecoties sabalansēt formu un saturu.

Teksts: Ksenija Rudzīte,

Mākslas muzeja „Rīgas Birža” Glezniecības kolekcijas glabātāja 

 

Informāciju satagavoja:

Maija Upeniece,

Latgales Kultūrvēstures muzeja

sabiedrisko jautājumu un reklāmas speciāliste

T: 64622464

E: muzejs@rezekne.lv

 

 
blog comments powered by Disqus