Latvijas muzeju katalogs

Ludzas novadpētniecības muzejs

Kuļņeva iela 2, Ludza, Ludzas raj. LV-5701

  •  65723931
GADA BALVU ATBALSTA:
Ludzas Novadpētniecības muzejā aplūkojama Dabas aizsardzības pārvaldes fotoizstāde ”Zili zaļā galerija”

 

6. jūlijs – 6. augusts. 2015

No  6. jūlija Ludzas Novadpētniecības muzejā skatāma Dabas aizsardzības pārvaldes veidota fotogrāfiju izstāde ”Zili zaļā galerija”, kurā vizuāli var iepazīt dabas un kultūrvēstures vērtības Latvijas un Baltkrievijas pierobežā.

Izstādē apvienotas Latvijas un Baltkrievijas pierobežas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju – aizsargājamo ainavu apvidus “Augšdaugava” un nacionālā parka “Браславские озёра” gleznaināko ainavu un raksturīgāko dabas vērtību fotogrāfijas. No Latvijas puses izstādē eksponēti fotokonkursa „Mana Augšdaugava” labāko autoru darbi, bet no Baltkrievijas puses izstādē iekļauti nacionālā parka „Браславские озёра” zinātnes daļas iesniegtie fotoarhīva materiāli.

Izstāde ir tapusi Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007 – 2013. gadam Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta projekta “Pārrobežu aizsargājamās dabas teritorijas “Augšdaugava - Braslavas ezeri” izveide un priekšnoteikumu radīšana tās integrētai pārvaldībai” ietvaros.


Ludzas Novadpētniecības muzejs


Foto: M.Bružiks „Agrs rīts”

 
blog comments powered by Disqus