Latvijas muzeju katalogs

MUZEJU BIEDRĪBA

Skolas iela 12, Madona, LV - 4801

  • phone:  +371 29418187
GADA BALVU ATBALSTA:
Starptautiska konference "Starpkultūru dialoga un sociālās integrācijas iespējas muzejos"

 

27. aprīlis. 2012

Projekta “Muzejs, kurš mācās" (The Learning Museum / LEM) http://www.lemproject.eu/ ietvaros organizetā konference “Starpkultūru dialoga un sociālās integrācijas iespējas muzejos” notiks 2012.gada 27. aprīlī Rīgā.

Ievērojot apstākli, ka sabiedrība nemitīgi mainās, arī muzejiem regulāri jāizvērtē sava loma un pienesums mainīgajā sabiedrībā. Aizvadītajās desmitgadēs Rietumeiropā strauji pieaugušais imigrantu skaits daudzviet izraisījis etnisko saspīlējumu. Līdzīgi par Austrumeiropas neatkarīgo nacionālo valstu atjaunošanās blakuspazīmi ir kļuvuši plaši izskanējušie sarežģījumi integrācijas jautājumos.

Atsaucoties uz pašreizējo Latvijas kultūrpolitikas aktualitāti, kur pirmo reizi pēc neatkarības atgūšanas īpaša uzmanība tiek pievērsta kultūras mantojuma institūciju potenciālajam ieguldījumam sabiedrības integrācijas jautājumu risināšanā un pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā, šīs starptautiskās konferences mērķis ir izgaismot muzeju pieredzi un iespējas sabiedrības integrācijas veicināšanā nacionālā un Eiropas mērogā.

Konferencē tiks diskutēts par muzeja atbildību un pieredzi, piedāvājot līdzdalības iespējas kultūras dzīves veidošanā un lietošanā dažādu etnisko piederību un interešu pārstāvjiem katrā no konferences dalībnieku pārstāvētajām Eiropas valstīm.

Konference uzdod un centīsies atbildēt uz šādiem jautājumiem:

 • Vai muzeji tiek uzlūkoti kā sabiedrības integrācijas instrumenti Eiropā?

• Kādā veidā muzeji un to kolekcijas tiek instrumentalizēti no etniskajiem aizspriedumiem brīvas, bet nacionāli pašapzinīgas sabiedrības veidošanā?

• Kā muzeji un tos pārstāvošās organizācijas darbojas, lai iezīmētu muzeju vietu nacionālā kultūrpolitikas pasūtījumā un vai viņiem tas izdodas?

• Kā muzeji tiek galā ar sarežģītiem vēstures jautājumiem, tos komunicējot etniski atsķirīgām mērķgrupām, un kā muzeji saglabā akadēmisko neatkarību, īstenojot politisko pasūtījumu?

Šie ir galvenie jautājumi uz kuriem starptautiskās konferences laikā tiks aicināti atbildēt un piedalīties diskusijās gan LEM projekta dalībnieki, gan Latvijas muzeju speciālisti un kultūrpolitikas veidotāji, kā arī starpkultūru dialoga un sociālās integrācijas pētnieki no daudzām Eiropas valstīm.

Konference “Starkultūru dialoga un integrācijas iespējas muzejos” iekļausies Eiropas mēroga muzeju sadarbības projekta “Muzejs, kurš mācās” programmā.

 

Konferences programma

27.04.2012.

 

9:00 – 10:00

Reģistrācija un kafija

10:00 – 10:15

Konferences atklāšana

 

1 sesija: Kultūrpolitikas perspektīva 

10:15 – 10:45

Ievadlekcija  

Diana Walters

Starptautiskā muzeju un kultūras mantojuma konsultante, Projekta "Kultūras mantojums bez robežām" projekta vadītāja,  Zviedrija

10:45 – 11:15

Sašķelta sociālā atmiņa un muzeji kā integrācijas resurss

Sarmīte Ēlerte

Ministru prezidenta ārštata padomniece nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas jautājumos, kultūras ministres ārštata padomniece integrācijas un elektronisko mediju attīstības jautājumos, Latvija

11:15 - 11:45

Starpkultūru dialoga izaicinājumi Vācijas muzejos

Dietmar Osses

Migrācijas darba grupas vadītājs Vācijas muzeju asociācijā, Vestfālenes Pilsētas Industriālā mantojuma un kultūras muzeja direktors, Vācija 


11:45 – 12:45

Pusdienas

 

2. Sesija: Muzeju sektora perspektīvas

12:45 - 13:15

Ievadlekcija: Jaunas paradigmas starpkultūru dialogam muzejos

Simona Bodo

Starpkultūru dialoga pētniece, Itālija

13:15 – 13:45

Sociālā iekļaušana Līverpūlē

David Fleming

Līverpūles muzeju apvienības direktors, Lielbritānija

13:45 - 14:15

Barbaru muzejs

Paul Spies

Amsterdamas muzeja direktors, Nederlande

 

14:15 – 14:45

Kafijas pauze

 

14:45 - 15:15 

Ētiska ideju apmaiņa: kā muzeji var sagatavototies "neērtai" sadarbībai un starpkultūru dialogam?

Janice Lane

Programmu un apmeklētāju servisa menedžere, Glāzgovas muzejs, Lielbritānija

Victoria Hollows

Laikmetīgās mākslas muzeja vadītāja, Glāzgova, Lielbritānija 

15:15 - 15:45

Digitālo mediju sociālās blaknes

Japer Visser

Inovators un neatkarīgais sociālo mediju eksperts, Nederlande

 

16:15 – 17:30

Paneļdiskusija

 

Konferences moderators:

Raivis Sīmansons – muzeologs, Eiropas Vēstures muzeja (House of European History) Akadēmiskās darba grupas asistents

 

Konferences darba valoda - angļu

Tulkošanu latviešu valodā atbalsta 

 

Konferences norises vieta:

Latvijas kara muzejs,

Smilsu iela 20, Rīga

http://www.karamuzejs.lv/

 

Pieteikšanās:

Pieteikšanās konferencei līdz 01.04.2012., rakstot uz e-pastu muzeji@muzeji.lv

Vietu skaits ierobežots!

Dalība konferencē - 10 LVL (cenā iekļautas pusdienas, atspirdzinājumi un izdales materiāli)

Piesakoties lūdzam norādīt vai samaksa tiks veikta ar internetbankas starpniecību, vai nepieciešams LMB izrakstīts rēķins.

LMB rekvizīti:

Reģ. Nr. 40008003240

Kr. Valdemāra iela 10a, Rīga LV - 1010

Norēķinu konts: LV30 UNLA 0002 4007 0040 7

SEB banka

Kods UNLALV2X

 

Konferenci organizē Latvijas Nacionālais mākslas muzejs sadarbībā ar Latvijas muzeju biedrību.

 

Konferenci atbalsta: 


 


Informatīvais atbalstītājs 

Konferences projekta vadītāja:

Ineta Zelča Sīmansone

LNMM Projektu konsultante

T: 00 371 28819796

E: inetasimansone@gmail.com

I: www.muzeji.lv; www.lnmm.lv

 
blog comments powered by Disqus